Reformation i Danmark

Velkommen til bogens hjemmeside

Reformation i Danmark introducerer de tumultariske årtier omkring Reformationens gennemførelse og institutionalisering i Danmark.

På denne side kan du hente første del af forfatterens andet værk: Danmarkshistorier - fra vikingetid til det senmoderne Danmark. Første del strækker sig fra år 700 til år 1625 og indeholder fem historier. Det er den femte historie, der handler om reformationen, du kan læse her på siden. De andre kan du downloade ude i højre side.

Henrik Adrian har en baggrund som gymnasielærer i historie og samfundsfag og forfatter og redaktør på en lang række udgivelser til begge fag.