Tyskland - fra Rødhætte til Rammstein

Åbn undermenuer...

Litteratur til kapitel 6


Bøger
Født skyldig. Børn af nazifamilier
Peter Sichrovsky, Samleren 1987

Vesttyskland 1945-1985. Fra taber til stormagt
Kildesamling af Karl Christian Lammers, Henrik Tvarnø, Systime 1987

Det ny Tyskland. Fra sammenbrud til genforening 1945-1992
Karl Christian Lammers, Akademisk Forlag 1992 

Muren. Historien om et politisk bygningsværk
Jan Bo Hansen, Gyldendal 2009 (grundig)

Arvefjender. Tyskland og Frankrig efter Anden Verdenskrig
Børge Visby, Gyldendal 1992

Baader-Meinhof. 30 år med tysk terror
Peter Wivel, Politiken 2008

Stasi og den vesttyske terrorisme
Anne Sørensen, Århus Universitetsforlag 2006

Antiterror
Niels Brinch, Esben Mønster-Kjær, Aschehoug 2005

Tyskland efter Murens fald 1989. Historie og tekster
Karl Christian Lammers, Systime 2006

Kommunismen før og nu. Farvel til Karl Marx? 
Bent Jensen, Alinea 2004

Europas tyske bygmester. Forbundsrepublikken gennem 50 år
Tage Baumann, Fremad 1998

Tyskland Europas hjerte. Et essay
Per Øhrgaard, Gyldendal 2009

Hurra, vi kapitulerer! Om lysten til at overgive sig
Henryk M. Broder, Jyllands-Postens Forlag 2008

Islams magt Europas nye virkelighed
Karen Jespersen, Ralf Pittelkow, Jyllands-Postens forlag 2010

Islam i Europa. Samliv eller konflikt?
Jens Nauntofte, Alinea 2008

Artikler

Et nyt tysklandsbillede
Weekendavisen 19.03.2008 (Infomedia)

Om almindelige tyskere og almindelige mordere
Weekendavisen 20.09.1996

Demokratiet er kun til pynt hvis ingen dokumenterer retfærdighederne.  
Information 19.03.2010

Et tysk forbillede får pillet ved glorien. Opgør med nazitiden?
Information 23.03.2010

Nypatriotisme: Vi må være universelle patrioter.
Information 07.01.2011

Links

Moritz Schramm: Om nypatriotisme i Tyskland efter genforeningen.

Tyskland: Tabuerne kommer til overfladen