Tyskland - fra Rødhætte til Rammstein

Åbn undermenuer...

Kapitel 6 - Enhed, frihed, fred

10 Mal geblitzt

Franz Werfel: An das deutsche Volk
Forfatteren opmuntrer det tyske folk til at stå den materielle elendighed igennem og komme videre fra Stunde Null. Han gør samtidig opmærksom på, hvor vigtigt det er også at redde sjælen.

Tekst 1: An das deutsche Volk, 1945 (1,4 ns)

Ricarda Huch: Nationalgefühl?
Velkomsttale til den første og ind til genforeningen i 1989 også sidste fællestyske forfatterkongres i oktober 1947 i Berlin. Talen handler om tyskernes forhold til deres fædreland gennem historien og om den opgave, der efter hans mening påhviler landets forfattere. 

Tekst 2: Nationalgefühl? 1947 (3,4 ns)

Heinrich Böll, Mein Onkel Fred
Teksten handler om onkel Fred, der kommer hjem fra krigen. Efter at have ligget i familiens sofa en rum tid uden at foretage sig noget som helst springer han en dag pludselig op og går i gang. Han etablerer med megen iver og energi sin egen lille forretning. 

Tekst 3: Mein Onkel Fred (6,2 ns)

Günter Neumann: Insulaner-Lied
Uddrag fra sangen, Insulaner-Lied, skrevet af Günter Neumann i blokadevinteren 1948/1949. Sangen blev spillet i radiokabaretten Die Insulaner og blev hurtigt berlinernes hemmelige hymne. Sangen handler om, hvordan Berlin isoleres fra omverdenen, at det dog ikke går berlinerne på, for trods en by i ruiner henfalder de ikke til selvmedlidenhed, men bevarer optimismen og troen på deres frihed.

Tekst 4: Insulaner-Lied, 1948/49

Günter Neumann: Lied vom Wirtschaftswunder
En sarkastisk kabaretsang om det økonomiske opsving, Wirtschaftswunder.

Tekst 5: Lied vom Wirtschaftswunder, 1958

Rolf Ulrich, Alles sollte ganz anders werden, Die Stachelschweine
Die Stachelschweine er et kabaretteater, som har eksisteret siden 1949. Den politisk-satiriske kabaretscene spiller stadig og har til huse i Europa-Center ved Gedächtniskirche i Berlin. Dette kabaretnummer, som er en del af programmet Deutschland, Deutschland unter anderem, er fra tiden lige efter opførelsen af Berlinmuren. Publikum belæres om, hvad og hvor Tyskland er, og hvad det vil sige at være tysk. 

Tekst 6: Alles sollte ganz anders werden, 1961

Oskar Maria Graf: Was mich abhält, nach Deutschland zurückzukehren
Som desillusioneret tysker forklarer Graf her, hvorfor han ikke har kunnet og stadig ikke kan bo i sit fædreland. http://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/tyskland-fra-roedhaette-til-rammstein/kapitler/kapitel-6/tekster-til-tysk/tekst-7/

Tekst 7: Was mich abhält, nach Deutschland zurückzukehren, 1962 (1,2 ns)

Erich Fried, 100 Gedichte ohne Vaterland
I de følgende tre digte stiller Fried spørgsmålstegn ved, om de grundlæggende værdier, som Forbundsrepublikken er bygget på, faktisk stadig er gældende i 60ernes og 70ernes vesttyske samfund. 

Tekst 8: Die Fragen und die Antworten
Tekst 9: Prüfung von Freunden in Friba-Frabi
Tekst 10: Zur Kenntlichkeit

Rolf Ulrich: Mauer-Song, Die Stachelschweine
Se tekst 7 om Die Stachelschweine. 
Denne sang, som er en del af programmet Es kracht im Schicksal, nærmest beklager Murens fald i 1989!

Tekst 11: Mauer-Song, 1989

Clemens Meyer: Als wir träumten
Romanen er en blandt flere såkaldte Wende-romaner. Den skildrer livet for en gruppe teenage-drenge i Leipzig i DDR-tiden. Den ene af drengene, som er bogens fortæller, fortsætter sin fortælling om sig selv og sine kammerater i årene efter Murens fald.  
I dette uddrag hører vi om, hvordan drengene betages af vestens lyksaligheder, som efter Murens fald strømmer ind over det gamle Østtyskland. I dette tilfælde drejer det sig om en mikroovn og pornoblade.

Tekst 12: Als wir träumten (7,5 ns)

Kapitlet fortsætter med Daniel, som er jeg-fortælleren, og hans ven, Mark. Foruden alt det positive har genforeningen også betydet, at kriminelle aktiviteter er blevet en mulighed, som drengene fristes af. 

Tekst 13: Als wir träumten (8,5 ns)

Die Nacht, in der die Mauer fiel
Følgende fem tekster er skrevet og udgivet i forbindelse med 20 året (2009) for Murens fald. Forfatterne  ser tilbage og skriver om, hvor de var og hvad de lavede om aftenen den 9.11.89, samt lader tiden før og efter passere revy. Historierne, som er set fra henholdvis vest- og østside, giver et andet billede af aftenen og natten end det billede, der blev vist på TV, hvor jublende, sektdrikkende tyskere festede oven på enten Muren eller en Trabi! Flere af forfatterne ænsede slet ikke, hvad der var ved at ske, og var beskæftiget med noget helt andet, mens der blev skrevet verdenshistorie. Andre kunne ikke helt tro det, der skete, og hvad vedrørte det egentligt dem? De var jo orienteret mod vest, altså Frankrig, England og USA. 

Forfatteren er optaget af sit franskkursus og den fantasifigur, en hvid hest  han har opfundet for bedre at kunne springe over de grammatiske hurdler i det franske! Han bliver forstyrret af en opringning fra sin ven i USA, der mener at vide, at Muren er faldet!

Tekst 14: Friedrich Christian Delius: Cavello bianco (West) (2,7 ns)

Forfatterens kalender fra 1989 er klistret så meget sammen med dem fra 1988 og 1990, at han må skære den fri. Da han slår op på den 9.11.89 står der kun: læge kl 10.

Tekst 15
: Hans-Ulrich Treichel: Zu spät (West) (5,5 ns)

Forfatterens frimærkesamling spiller en stor rolle, når det handler om Murens fald og genforeningen. 

Tekst 16: Robert Menasse: Die neuen Leiden des fremden Freunds (West) (8,6 ns)

Trods Zuzugsverbot (tilflytningsforbud) får forfatteren alligevel lov til at flytte til Berlin. Det undrer hende, men bekræfter dog hendes fornemmelse af, at der er noget i gære i DDR. Hun må tage til takke med en lejlighed langt væk fra centrum, hvorfor hun heller ikke oplever Murens fald. Hun sover sig fra de historiske begivenheder. 

Tekst 17: Kerstin Hensel: Das geflügelte Volk (Ost) (9,3 ns)

For at komme til at studere på universitetet må forfatteren en omvej omkring militæret i 3 år. I efteråret 1989 mærker han forandringer,  selv inden for militæret. Han husker for eksempel, at næsten alle havde skæg den 10.11.89! Usædvanligt i østtysk militær. 

Tekst 18: André Kubiczek: Mein Leben als Wüstenfuchs (Ost) (7,3 ns)


Thomas Tuma: Flagge zeigen
I denne Spiegeltekst er forfatteren selv den ene hovedperson. Den anden er hans datter, der i forbindelse med fodbold-VM i Tyskland 2006 ønsker at købe det tyske flag, så hun kan vise sin sympati og begejstring over for det tyske fodboldlandshold. Det volder faren visse problemer.

Tekst 19: Thomas Tuma: Flagge zeigen. Der Spiegel 3.7.2006