Det politiske Europa, 2. udgave

Velkommen til hjemmesiden for 2. udgaven af Det politiske Europa

Den aktuelle krise i Europa sætter spørgsmålstegn ved EU’s og euroens fremtid, og diskussionen herom er mere væsentlig end nogensinde. Denne 2. udgave af Det politiske Europa indledes med et helt nyt kapitel om krisens baggrund og perspektiver. De øvrige seks kapitler er alle reviderede og ajourførte. Her gennemgås hoveddiskussionerne om EU, forskelle mellem medlemslandene, EU’s opbygning og politikområder, teorier om europæisk integration og til sidst Danmarks forhold til EU.

Bogen er en grundlæggende – og opdateret – indføring i EU som organisation og som et fænomen vi er nødt til at forholde os til. 

Hans Branner, 2012

Køb bogen