Kultur- og samfundsfagsbogen

Åbn undermenuer...

At arbejde med metode

Bekendtgørelsen lægger op til, at hf-kursister skal tilegne sig såvel faglige metoder som forskellige studiekompetencer, mens de går på hf. En del af disse kompetencer er generelle og er derfor ikke nødvendigvis knyttet til undervisningen i KS-fagene. På den anden side er de nødvendige forudsætninger for at opnå et tilfredsstillende resultat i KS. Det følgende bliver derfor en skønsom blanding af generelle studiekompetencer og kompetencer, der er knyttet til bekendtgørelseskrav i KS-faget. De generelle kompetencer kan udmærket trænes i værkstedstimer.

Indholdsoversigt

 • At læse en tekst
 • At læse en tabel
 • At læse et billede
 • Problemformulering
 • De taksonomiske niveauer
 • Synopsis
 • Projektarbejde gruppearbejde (rolledeling, vidensdeling, projektrapport)
 • Informationssøgning på nettet
 • Vejledning i brug af Infomedia
 • Kildekritik
 • Undersøgelsesmetode