Vågn op med et (klasse)sæt:

Lærebøger til udsalgspris

Traditionen tro præsenterer vi igen i år det store lærebogsudsalg. Her har vi i en kort periode sat priserne markant ned på en god stak af vores temabøger.

Indtil 1. april kan du i vores webshop købe en lang række bøger til stærkt nedsatte priser. Du skal blot bestille som du plejer - den nye rabatpris kommer automatisk.

Samfundsfag

Afghanistan, Taleban og det internationale samfund

Med Afghanistan, Taleban og det internationale samfund kan arbejdet med et aktuelt emne i samfundsfag kombineres med undervisning i centrale temaer, begreber og teorier i international politik, dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik samt massemedier og meningsdannelse. Derudover er bogen velegnet til særfaglig undervisning i historie eller tværfaglig undervisning i historie og samfundsfag.

Af Hans Branner, Peter Dahl Thruelsen, Kaj Pinholt Jespersen og Finn Rasmussen
1. udgave, 2011, 160 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Brasilien - en ny stormagt

Brasilien er ikke bare en økonomisk stormagt, men efterhånden også en politisk stormagt, som bl.a. presser på for at få en plads blandt de andre faste medlemmer i FN's Sikkerhedsråd. Med afsæt i landets historie kommer Brasilien - en ny stormagt hele vejen rundt om ”Sydamerikas kæmpe” med teorier, modeller og masser af empiri på det politiske, økonomiske, sociale og udenrigspolitiske område.

Af Jacob Graves Sørensen og Svend Roed Nielsen
1. udgave, 2012, 160 sider, skolepris 124 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Broken Britain?

Broken Britain? er en grundbog i moderne britiske politiske, sociale og økonomiske emner beregnet på studieretninger, hvor engelsk og samfundsfag mødes. Ud fra de overordnede begreber: stat, marked og civilsamfund fokuserer bogen på Stor­britannien som stat og nation(er); på landets politiske system, politiske praksis og politiske resultater; på britiske identiteter, sociale stratifikationer, indvandring, velfærdsstat og multi­kulturalisme; på Storbritanniens økonomi og økonomiske udfordringer og endelig på landets rolle og placering i global sammenhæng.

Af Ole Helmersen
1. udgave, 2013, 156 sider, skolepris 143 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Det danske arbejdsmarked

Det danske arbejdsmarked giver en grundig indføring i den danske model fra indretningen af arbejdspladser til overenskomster og forskellige former for økonomisk politik, der påvirker arbejdspladserne og samfundsøkonomien som helhed. Bogen kan både bruges til undervisning i samfundsfag på ungdomsuddannelserne og som introduktion til feltet på arbejdsmarkedsuddannelser.

Af Tilde Rye Andersen og Klaus Liebing
1. udgave, 2016, 160 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Det nye Latinamerika

Det nye Latinamerika skildrer det opbrud, som Latinamerika har været igennem de seneste år. Det er den første bog på dansk i nyere tid, der beskriver og analyserer udviklingen i Latinamerika. Kontinentet står over for en lang række udfordringer, ikke mindst de enorme uligheder og tillige volden, som præger dagliglivet. Der er en gennemgribende korruption, og tiltroen til politikere og til den demokratiske styreform er begrænset. Bogen ser også på kulturen i hverdagslivet: Mediernes rolle, musikken, kirken, og fodbolden.

Af Niels Boel og Finn Rasmussen
1. udgave, 2010, 192 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Det politiske spil (brætspil)

Det politiske spil handler om de politiske processer i Folketinget og skaber refleksion over dem. Spillet giver faktuel viden om politiske processer og institutioner på en underholdende og lærerig facon. Her er spillerne folketingsmedlemmer fra forskellige typer af politiske partier. De gennemgår en valgperiode og skal kæmpe om, hvilket parti der får flest nye mandater ved næste valg. Vinderen er det parti, der har haft den største mandatfremgang ved spillets afslutning.

Af Søren Lindgreen og Hedda Maj Jensen
Skolepris 250 kr. - NU: 50 kr.
Bestil spillet

Excel i samfundsfag

Mange hader det! Flere elsker det! Men regnearket er kommet for at blive - også i samfundsfag. I bogen gives en udførlig introduktion til de mest nødvendige faciliteter i regneark. Excel i samfundsfag giver både begynderen og de mere interesserede lyst til at arbejde i Excel.

Af Christina Blach Hansen og Per Henriksen
1. udgave, 2011, 80 sider, skolepris 99 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

EU som et politisk system

Festskriftet EU som et politisk system introducerer læseren for en lang række af bidrag, der stiller skarpt på udviklinger og udfordringer inden for EU.

Bidrag af bl.a. Peter Nedergaard, Dorte Sindbjerg Martinsen, Hans Branner og Lykke Friis
1. udgave, 2011, 224 sider, skolepris 120 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Hooligan

Hooligan er velegnet til konkrete samspil mellem engelsk og samfundsfag, hvor det faglige og teoretiske tilgodeses. Med sociologiske forklaringer og engelsksprogede tekster kan bogen tone studieretninger med de to fag eller bruges i særfaglige forløb om et aktuelt emne.

Af Richard Bundsgaard og Oliver Skov
2. udgave, 2013, 90 sider, skolepris 109 kr. - NU: 20 kr.
Bestil bogen

Indien - den nye stormagt

Med Indien - den nye stormagt får du et bredt indblik i det moderne Indiens sociale, økonomiske og politiske forhold, set fra både en engelskfaglig og en samfundsfaglig vinkel. De to fag optræder ligeværdigt i bogen, og den kan derfor benyttes både fagfagligt i hvert af de to fag på A- og B-niveau, og i flerfaglige forløb på studieretninger med engelsk og samfundsfag, hvor den kan anvendes til toning af studieretningen.

Af Jacob Graves Sørensen og Tom Sig Jessen
1. udgave, 2015, 304 sider, skolepris 143 kr. - NU: 45 kr.
Bestil bogen

Kinas eksperimenter

Kinas eksperimenter beskriver forandringerne i det kinesiske samfund og baggrunden for dem. Med udgangspunkt i sit indgående kendskab til det moderne kinesiske samfund belyser forfatteren gennem tekst, kilder og fotografier de kinesiske eksperimenter – dette sker gennem kapitler om Kinas historie, de sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser, det politiske liv, økonomien samt Kina som regional og global aktør.

Af Clemens Stubbe Østergaard
2. udgave, 2008, 160 sider, skolepris 101 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Kriminalitet og retfærdighed

Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det at straffe? Disse centrale spørgsmål behandles i Kriminalitet og retfærdighed. I modsætning til de fleste andre bøger om kriminalitet indeholder denne bog mange eksempler fra praksis og dermed juridisk tankegang. Eksemplerne vil give muligheder for, at eleverne selv arbejder med eksemplerne og dermed får en vis fortrolighed med den juridiske tankegang.

Af Eva Smith
1. udgave, 2013, 132 sider, skolepris 112 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Madkultur - værsgo

Madkultur er en lidt utraditionel bog, der ser på fænomenet mad med forskellige optikker. Litterært mikrosociologisk og makrosociologisk, antropologisk og historisk. Bogen kombinerer en humanistisk og en samfundsvidenskabelig tilgangsvinkel til et hverdagsfænomen, som er oplagt at behandle i faget kulturforståelse. I bogen indgår desuden et kapitel om madkulturens globalisering til at præsentere et andet aspekt af globaliseringen.

Af Geert A. Nielsen og Louise Schmedes
1. udgave, 2008, 126 sider, skolepris 112 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Massemedier og politisk kommunikation

Massemedier og politisk kommunikation ser nærmere på relationen mellem massemedier og politik. Bogen giver et overordnet og historisk perspektiv på politiske styreformer, medieudvikling og politisk kommunikation. Derudover behandler den også politiske partiers og interesseorganisationers brug af strategisk kommunikation, nyhedsformidling og journalisters arbejde med politisk kommunikation og meningsdannelsen samt borgernes brug af og holdninger til politisk kommunikation.

Af Finn Rasmussen
2. udgave, 2012, 202 sider, skolepris 112 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Mellemøsten under forandring

Mellemøsten under forandring - baggrund og perspektiver kommer hele vejen rundt om Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Den anvender en række teorier og begreber inden for politologi, økonomi, sociologi og international politik på MENA, og der er lagt særlig vægt på den pædagogiske fremstilling med masser af modeller, figurer og tabeller.

Af Janus Graves Rasmussen og Jacob Graves Sørensen
1. udgave, 2012, 128 sider, skolepris 112 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Modernitetens politiske teoretikere

Med fokus på temaer som menneskesyn, modernitet, statens rolle, fællesskab, velfærdsstaten, frihed og markedsøkonomi, giver Modernitetens politiske teoretikere et nyere teoretisk bud på, hvordan politisk ideologi og filosofi ser ud i dag. Igennem disse præsenteres bl.a. Anthony Giddens, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Jürgen Habermas, Chantal Mouffe, Charles Taylor, Herman Daly...

Af Morten Hansen Thorndal
1. udgave, 2008, 160 sider, skolepris 101 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Politisk smag

Politisk smag er en oplagt mulighed for at støve politikundervisningen af. Her præsenteres teorien på en overkommelig og letforståelig måde – dels ved at en række centrale undersøgelsesmetoder fra den kommercielle markedsføring anvendes på politisk kommunikation.

Af Marie Fugl og Bent Laursen
1. udgave, 2008, 94 sider, skolepris 91 kr. - NU: 20 kr.
Bestil bogen

Protestbevægelser

Protestbevægelser beskæftiger sig med en type sociale bevægelser, som står i et konfliktfuldt forhold til myndigheder, magthavere, virksomheder, organisationer– eller hovedkulturens normer og regler. Den rummer en række teorier om sådanne bevægelsers baggrund, mobilisering af medlemmer og deres forskellige aktionsformer. Og som det afspejles i bogens titel, beskæftiger den sig også med diskurser om protestbevægelser.

Af Kjeld Mazanti Sørensen
1. udgave, 2013, 104 sider, skolepris 112 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Rusland - politik, økonomi og samfund

Rusland er i dag en mellemstor magt i verden og en stormagt i Europa. For blot 25 år siden var Ruslands forgænger, Sovjetunionen, en af verdens to supermagter. Ruslands nutidige politik og økonomi kan kun fuldt ud forstås i et historisk perspektiv, men samtidig er der selvstændige dynamikker i Ruslands nutid, som har afgørende betydning for landets politik og økonomi. Rusland - politik, økonomi og samfund er skrevet med henblik på undervisningen i gymnasiet, men kan læses af alle, der ellers er interesserede i nutidens politik og økonomi i Rusland.

Af Peter Nedergaard
1. udgave, 2015, 142 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Skandalemaskinen - politiske skandaler i Danmark

Politiske skandaler er centrale for forståelsen af moderne demokrati. Skandalemaskinen handler om hvordan den medialiserede politiske skandale ikke alene afspejler det stadigt skiftende magtforhold mellem medier og politikere, men også kan ses som udtryk for samfundets overordnede værdimæssige og strukturelle forandringer.

Af Mark Blach-Ørsten
1. udgave, 2012, 92 sider, skolepris 112 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Teorier om international politik og zombier

Katastroferne er over os fra ebola til ISIS. Men her er pandemien over dem alle: Hvad ville der ske i international politik, hvis de døde rejste sig fra deres grave og gik til angreb på de levende? Daniel W. Drezners meget, meget utraditionelle bog giver svar på et spørgsmål, som andre forskere i international politik aldrig har turdet stille før. Med aktuelle problemstillinger og analytisk bid giver Drezner i Teorier om international politik og zombier en introduktion til både international politik og zombiegenren, som du aldrig har fået den før.

Af Daniel W. Drezner
1. udgave, 2014, 94 sider, skolepris 83 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Trafikpolitik - økonomi, sociologi eller bare politik

Mobilitet er en integreret del af de fleste danskeres hverdag og er derfor også et politisk område, der får større og større betydning. Trafikpolitik ser nærmere på udviklingen i trafikmønsteret og de økonomiske faktorer, som har været bestemmende for udviklingen.

Af Per Henriksen
1. udgave, 2009, 94 sider, skolepris 91 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Tyskland - et land i forandring

Tyskland – et land i forandring er en landebog til samfundsfagsundervisningen om tysk politik, økonomi og samfund. Bogen dækker altså det centrale kernestof, men anvendt på det tyske samfund. Bl.a. behandler den Tysklands politiske system, vælgerne og de politiske yderfløje, ligesom den giver en grundig introduktion til den tyske velfærdsmodel og giver en længe ventet præsentation af, hvordan "det korporative" ser ud i praksis.

Af Kirsten Krehan og Andreas Springer
1. udgave, 2016, 176 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Tyskland - fra Rødhætte til Rammstein

Emnet i Tyskland – fra Rødhætte til Rammstein er tysk historie og national selvforståelse – lige fra nationalismens udspring omkring Den franske Revolution og Napoleonskrigene til den aktuelle diskussion om nationalstatens død eller genfødsel. Bogen byder på rige muligheder for samarbejde med især historie, samfundsfag, religion og tysk.

Af Peter Knudsen, Bodil Munk og Lene Jeppesen
1. udgave, 2010, 160 sider, skolepris 124 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Unge og identitet

Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og hård konkurrence? Og hvordan finder identitetsdannelsen sted forskellige steder i verden? Unge og identitet formidler teoretisk og empirisk ungdomslivets centrale aspekter i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, USA, Spanien, Kina og Egypten.

Af Birgitte Prytz Clausen et al.
2. udgave, 2014, 208 sider, skolepris 132 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Verdens syv udfordringer

Verdens syv udfordringer bryder med den traditionelle lærebog i international politik ved at have en mere problemorienteret tilgang. Her møder teorierne i international politik de store udfordringer, verden står overfor. Bogen lægger op til analyse og debat af tidens globale problemer såsom terror, fattigdom, migration, værdikamp, energimangel, klimaforandringer og økonomiske spekulationer.

Af Lars Søndergård
2. udgave, 2012, 176 sider, skolepris 112 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Økonomi i et sociologisk perspektiv

Bogen stiller det helt grundlæggende spørgsmål: På hvilken måde kan sociologisk teori bidrage til bedre at forstå de økonomiske sammenhænge? Ved kritisk at undersøge eksisterende økonomisk teori og især hvordan den bruges i økonomisk politik, kommer der nye synsvinkler på økonomi. Udgangspunktet for Økonomi i et sociologisk perspektiv er kritisk og til tider debatterende og bidrager på den måde til at skærpe elevernes evne til at imødegå, hvad der i offentligheden fremstår som indlysende sandheder.

Af Steen Borg Rasmussen
1. udgave, 2013, 172 sider, skolepris 112 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Økonomiske kriser

Finanskrisen der startede i 2008 blev starten på den mest alvorlige krise i den vestlige verden siden depressionen i 1930'erne. Økonomiske kriser giver en dybdegående redegørelse for krisens årsager og forløb i USA, Danmark og Europa. Fokus er ikke alene på finanskrisen, men også koblingen mellem finanskriser og økonomiske kriser og mellem økonomiske kriser og gældskriser. I et selvstændigt kapitel belyses både den finansielle sektors betydning for den reale økonomi og sektorens udvikling.

Af Per Henriksen
1. udgave, 2013, 172 sider, skolepris 112 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Historie

Arven fra Rom

Arven fra Rom går under muldlaget og ser nærmere på undergrunden, det fælles europæiske fundament. Nemlig den økonomiske, sociale, religiøse og politiske tankeverden, romerne gennem deres ekspansion kastede som gødning på de keltiske og germanske marker. Denne blandingskultur, der voksede frem gennem århundreder, kan opfattes som en arv fra Romerriget.

Af Peter Ørsted
1. udgave, 2000, 104 sider, skolepris 80 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Danmark i verden

Danmark i verden beskriver de centrale udviklingslinjer i Danmarkshistorien med et løbende udblik til verdenshistorien og ved at stille skarpt på samspillet mellem menneske, natur, samfund og forestillingsverden. Bogen kommer også et spadestik dybere ned ved at komme med bud på, hvilke årsager, der er til at forandringer opstår i produktionssystem, styreform og forestillingsverden.

Af Lotte Schou og Susanne Ørstrøm
1. udgave, 2014, 208 sider, skolepris 143 kr. - NU: 40 kr.
Bestil bogen

Danmark under forvandling

Danmark under forvandling er en grundbog i historie med Anderledes Danmarkshistorier. Bogen rummer 41 korte fortællinger samlet i to tematisk ordnede fremstillinger af henholdsvis samfundets og erhvervslivets modernisering og demokratiets og den politiske kulturs Danmarkshistorie. Den har en søsterudgivelse, Erindringsmaskinen.

Af Geert A. Nielsen
1. udgave, 2015, 240 sider, skolepris 143 kr. - NU: 40 kr.
Bestil bogen

Erindringsmaskinen

Erindringsmaskinen er en tematisk multibog med Anderledes Danmarkshistorier fra slutningen af 1700-tallet frem til i dag. Ved at bryde med historieundervisningens traditionelle genrebegreber giver bogen læserne mulighed for at dykke ned i fortiden og ved selvsyn opleve, hvordan moderniseringen af Danmark har grebet forandrende ind i det levede og oplevede liv.

Af Geert A. Nielsen
1. udgave, 2013, 224 sider, skolepris 143 kr. - NU: 40 kr.
Bestil bogen

Fremskridtets boulevard

Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger skriver i Fremskridtets boulevard om Danmarks nyere historie og her har de bevidst valgt at tage afsæt i den økonomiske højkonjunktur i midten af 50'erne. Her skabes grundlaget for Danmark som et egentligt moderne samfund, præget af radikale samfundsmæssige ændringer og dybtgående politiske, sociale og kulturelle brydninger.

Af Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger
1. udgave, 2003, 248 sider, skolepris 139 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Historiens kernestof

Historiens kernestof fremstiller Verdens og Danmarks historie fra samfundenes oprindelse til i dag, i lyset af kulturmøder og globalisering. Afrikas, Kinas, Indiens, Mellemøstens og Amerikas historie behandles både før og efter europæernes ankomst i 1500-tallet. Kulturmøder og -konflikter fremstilles både ud fra en europæisk og en ikke-europæisk synsvinkel og ledsages af tekster og billeder.

Af Torben Peter Andersen
1. udgave, 2007, 240 sider, skolepris 133 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Muslimske imperier

Muslimske imperier handler om de to store muslimske imperier, der opstod i Middelhavsområdet i henholdsvis det 7. og det 14. århundrede, om disses interaktion med det kristne Europa og om det aktuelle forhold mellem den vestlige og den muslimske verden. Perioden efter Den kolde Krigs afslutning har været præget af nye indenrigs- og udenrigspolitiske spændinger. Konflikterne drejer sig om muslimske og vestlige værdier og udspiller sig i den muslimske og den vestlige verden.

Af Kjeld Mazanti Sørensen
1. udgave, 2009, 160 sider, skolepris 133 kr. - NU: 35 kr.
Bestil bogen

Skriv historie

Heidi Funder har med Skriv historie lavet en brugsbog til elever og lærere. Den handler om anvendelsen af skriftlighed i historie på en ny og sammenhængende måde. Igennem eksempler fra notatteknik og metodekendskab til udvikling af disposition og problemformulering, tilgodeser den kernefagligheden og de studieforberedende skriftlighedskompetencer, akkurat som vi møder dem i DA-HI opgaven, AT og SRP.

Af Heidi Funder
1. udgave, 2012, 108 sider, skolepris 112 kr. - NU: 25 kr.
Bestil bogen

Religion

Når Gud bliver nationalist

Med Når Gud bliver nationalist giver Lotte Møller Bøtcher en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion. Et begreb, der er yderst relevant i studiet af national identitet og fællesskabsfølelse i det senmoderne samfund. Bogen giver en historisk redegørelse for civilreligion i USA, samt en analyse af den civilreligiøse diskurs i amerikansk inden- og udenrigspolitik fra 1945 til i dag. Derudover perspektiveres der til civilreligion i Danmark.

Af Lotte Møller Bøtcher
1. udgave, 2011, 128 sider, skolepris 101 kr. - NU: 30 kr.
Bestil bogen

Alle priser er skolepriser eks. moms og forsendelse.

Køb bøgerne

Se alle 37
Afghanistan, Taleban og det internationale samfund
Med denne bog kan arbejdet med et aktuelt emne i samfundsfag...
Læg i kurvGå til kurv
Brasilien - en ny stormagt
Brasiliens økonomi er en af de store og den vokser stadig....
Læg i kurvGå til kurv
Broken Britain?
Grundbog i moderne britiske politiske, sociale og økonomiske...
Læg i kurvGå til kurv
Det danske arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked giver en grundig indføring i den...
Læg i kurvGå til kurv
Det nye Latinamerika
’Det nye Latinamerika’ skildrer det opbrud som Latinamerika...
Læg i kurvGå til kurv
Det politiske spil
Bliv folketingsmedlem og kæmp om mandaterne! ’Det politiske...
Læg i kurvGå til kurv
Excel i samfundsfag
Mange hader det. Flere elsker det! Men regnearket er kommet...
Læg i kurvGå til kurv
EU som et politisk system
I dette festskrift introduceres læseren for en lang række af...
Læg i kurvGå til kurv
Hooligan
’Hooligan’ er en temabog om hooliganisme, der egner sig til...
Læg i kurvGå til kurv
Indien - den nye stormagt
Med sine seks kapitler sætter ’Indien – den nye stormagt’...
Læg i kurvGå til kurv
Kinas eksperimenter
Denne bog beskriver forandringerne i det kinesiske samfund...
Læg i kurvGå til kurv
Kriminalitet og retfærdighed
Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er...
Læg i kurvGå til kurv
Madkultur
Denne bog ser på fænomenet mad ud fra forskellige optikker....
Læg i kurvGå til kurv
Massemedier og politisk kommunikation
’Massemedier og politisk kommunikation’ inspicerer forholdet...
Læg i kurvGå til kurv
Mellemøsten under forandring
’Mellemøsten under forandring’ kommer hele vejen rundt om...
Læg i kurvGå til kurv
Modernitetens politiske teoretikere
Med fokus på temaer som menneskesyn, modernitet, statens...
Læg i kurvGå til kurv
Politisk smag
’Politisk smag’ er en oplagt mulighed for at støve...
Læg i kurvGå til kurv
Protestbevægelser
Idealisme, identitet, selvforsvar eller meningsløs vold?...
Læg i kurvGå til kurv
Rusland
Bliv indført i Ruslands politiske, økonomiske og...
Læg i kurvGå til kurv
Skandalemaskinen
Politiske skandaler er centrale for forståelsen af moderne...
Læg i kurvGå til kurv
Teorier om international politik og zombier
En helt igennem alternativ introduktion til international...
Læg i kurvGå til kurv
Trafikpolitik
Mobilitet er en integreret del af de fleste danskeres...
Læg i kurvGå til kurv
Tyskland - et land i forandring
'Tyskland – et land i forandring' dækker centralt kernestof...
Læg i kurvGå til kurv
Tyskland - fra Rødhætte til Rammstein
Emnet i ’Tyskland – fra Rødhætte til Rammstein’ er tysk...
Læg i kurvGå til kurv
Unge og identitet
Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og...
Læg i kurvGå til kurv
Verdens syv udfordringer
’Verdens syv udfordringer’ bryder med den traditionelle...
Læg i kurvGå til kurv
Økonomi i et sociologisk perspektiv
På hvilken måde kan sociologisk teori bidrage til bedre at...
Læg i kurvGå til kurv
Økonomiske kriser
Finanskrisen, der startede i 2008, blev starten på den mest...
Læg i kurvGå til kurv
Arven fra Rom
I ’Arven fra Rom’ giver Peter Ørsted et originalt og levende...
Læg i kurvGå til kurv
Danmark i verden
’Danmark i verden’ beskriver de centrale udviklingslinjer i...
Læg i kurvGå til kurv
Danmark under forvandling
41 fortællinger om samfundets modernisering. Danmark under...
Læg i kurvGå til kurv
Erindringsmaskinen
’Erindringsmaskinen’ er tematisk ordnet multibog med...
Læg i kurvGå til kurv
Fremskridtets boulevard - Danmarks historie 1957-2001
I ’Fremskridtets Boulevard’ skriver forfatterne om Danmarks...
Læg i kurvGå til kurv
Historiens kernestof
’Historiens kernestof’ tegner et billede af Verdens og...
Læg i kurvGå til kurv
Muslimske imperier
Denne bog handler om de to store muslimske imperier, der...
Læg i kurvGå til kurv
Skriv historie!
’Skriv historie’ er en brugsbog til elever og lærere om...
Læg i kurvGå til kurv
Når Gud bliver nationalist
’Når Gud bliver nationalist’ giver en religionssociologisk...
Læg i kurvGå til kurv