Åbn undermenuer...

Udviklingsprojekter 2016

Har du og dine kolleger lyst til at udvikle samfundsfag, men mangler I de økonomiske ressourcer? Columbusfonden støtter i 2016 udviklingsprojekter i samfundsfag, der falder inden for én af de nedenstående kategorier. Projekterne skal afvikles i skoleåret 2016/17 og/eller 2017/18.

Den samlede bevillingsramme er på kr. 100.000, som kan deles mellem flere projekter.

Beskriv jeres projekt samt de forventede udgifter.

Projektemner 2016

Projekter inden for følgende indsatsområder har mulighed for at opnå støtte:

  • Brug lokalsamfundet. Der kan søges om støtte til udviklingsprojekter, der inddrager lokalsamfundet, f.eks. i form af lokale virksomheder, kommunale institutioner osv., tænkt ind i et forløb i samfundsfag, evt. i samarbejde med andre fag.
  • Samfundsfag på HTX. Der kan søges om støtte til udviklingsprojekter i relation til samfundsfag på HTX, f.eks. nytænkende undervisningsforløb, samspil mellem teknologi og samfundsfag osv.
  • Caféarrangementer. Der kan søges om støtte til café-arrangementer, hvor elever debatterer aktuelle emner, evt. med deltagelse af debattører udefra. Café-arrangementerne skal afholdes efter skoletid, evt. som et samarbejde mellem flere skoler.
  • International indsats. Der kan søges om støtte til internationale samfundsfaglige projekter, f.eks. en samfundsfaglig undersøgelse i et andet land, besøg af en venskabsklasse osv.

Send jeres ansøgning senest 1. september 2016 til bestyrelsen for Columbus Fond v. Anders Hassing.

Bestyrelsen udvælger de bedste projekter, som offentliggøres d. 30. september 2016.

Om udviklingsprojekterne

Columbus Fond har i mange år støttet faglige og pædagogiske udviklingsprojekter, der falder ind under fondens formål.

Som noget nyt vil fonden desuden støtte målrettede projekter inden for områder, der besluttes i en dialog mellem fondens bestyrelse og bestyrelsen for Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS).

Kontakt forlagsdirektør Anders Hassing for yderligere information - eller hvis du har forslag til kommende projektemner.