2017: Kom til bogreception med foredrag 5. april (kræver tilmelding)

OBS: Arrangementet er desværre aflyst

Sociologiens kritiske rolle i en verden i opbrud

I anledning af udgivelsen af Sociologibogen inviterer vi til bogreception og foredrag ved Søren Juul, der er en af bogens tre forfattere. Søren Juul vil præsentere nyere kritiske samfundsdiagnoser, herunder sociologiens kritiske rolle i et samfund under forandring.

Forandringerne øger uligheden, stiller nye typer af krav til individerne og fremkalder nye former for menneskelig lidelse, som bl.a. kommer til udtryk i den moderne tids folkesygdomme: angst, stress og depression.

I sociologien har det ført til
fremkomsten af en række nye sociologiske samtidsdiagnoser, der søger at indfange de mest karakteristiske træk ved det nuværende samfund, og til nye typer af kritiske analyser, som fokuserer på moralske ”fejludviklinger” i den moderne kultur.

Dette er centrale temaer i den nye grundbog til faget Sociologibogen, der imidlertid kommer rundt om alle de vigtigste spor i sociologien og kan læses som en sociologihistorie, hvor centrale kontroverser i faget diskuteres.

Tid: onsdag d. 5. april kl. 16.30-18.00
Sted: København: Gæstekantinen - AAU CPH, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, København S
Pris: Gratis

Der vil være mulighed
for at anskaffe sig bogen til en favorabel pris - og bobler og snacks til deltagerne. Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt at tilmelde sig arrangementet.