Åbn undermenuer...

Historiefagets metoder

Kursusudbyder
Forlaget Columbus

Formål
Kurset har til hensigt at supplere og kvalificere den "historiefaglige værktøjskasse" med ny tilgange til faget, som kan styrke elevernes historiefaglige undersøgelser og give faget flere strenge at spille på i både den særfaglige undervisning, i forbindelse med større skriftlige opgaver samt i forbindelse med det tværfaglige arbejde i Almen Studieforberedelse.


Indhold
Kurset består af oplæg med diskussion om historiefagets identitet og metoder samt en efterfølgende workshop, der enten kan bestå i træning af opgaveformulering med anvendelse af forskellige tilgange til historiefaget eller et mere indgående arbejde med én tilgang til historiefaget. Med kurset følger materiale til brug, når historisk metode introduceres for eleverne.

Arbejdsform
Oplæg, diskussion og workshop.

Undervisere
Lektor Anders Hassing, Ørestad Gymnasium eller lektor Christian Vollmond, KVUC.

Målgruppe
Undervisere i historie og KS på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt
Forlaget Columbus for yderligere information.

Tid og sted
Et skolebaseret kursus fx som eftermiddagsmøde