Samfundsfagslærernes forlag

 

Forlaget Columbus er forbundet med Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS), og vi udvikler nye undervisningsmaterialer i tæt samspil med lærere og elever.

Faktisk hed forlaget oprindeligt "Samfundsfagsnyt Forlag" - opkaldt efter foreningens blad. Det producerer vi stadig den dag i dag, men bladet redigeres af frivillige ildsjæle fra FALS. Bestyrelsen i FALS er også repræsenteret i Columbus' fondsbestyrelse.

Vores kompetence ligger især på det samfundsfaglige område, og vi sætter en ære i at kunne give forfatterne en solid faglig sparring i udviklingen af det gode undervisningsmateriale. Samfundsfag har alle årene været vores hovedfag, selvom vi altid har udgivet bøger til beslægtede fag. Af denne grund har vi en fortsat udgivelsesrække indenfor især historie, men med gymnasiereformens flerfaglige samarbejde, hvor samfundsfag ofte samarbejder med bl.a. matematik og engelsk, har vi udvidet vores udgivelseslinje.

Læs mere om FALS.