AT-eksamen 2019: Havet

- inspiration til emner og materiale

Emnet Havet lægger op til en lang række faglige samspil, hvor en sag skal belyses med to fags metoder, og til innovative tilgange, hvor målet er at udvikle noget nyt, der skaber værdi for andre. Her er forskellige udgivelser til en række forskellige fag med inspiration til emner, fagsamarbejde og innovationsvinkler.

Listen er til inspiration og helt sikkert ikke udtømmende! Der kan tænkes mange, mange andre og spændende emner, vinkler og problemstillinger - også med inddragelse af materialet her på siden.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til vinkler eller problemstillinger - eller del dem på vores facebook-side.

Samfundsfag

Metode og videnskabsteori i samfundsfag

Eksempler på emner: En værktøjsbog til fagets metode og videnskabsteori uanset emne.

Oplagte samarbejdsfag: Alle mulige fag.

Innovation: Metodebogen giver også en indføring i innovation i samfundsfag.

Kampe om Arktis, Det Sydkinesiske Hav og international handel

Eksempler på emner: Kampen om Arktis spidser til i tak med, at klimaforandringerne åbner nye passager. Kina gør krav på områder i Det Sydkinesiske Hav, som udfordrer både nabolande og den globale magtbalance. Endelig påvirker handelskrigen mellem USA og Kina søtransporten, som også får indflydelse i Danmark.

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, Engelsk, Historie.

Innovation: Skitser en udenrigspolitisk strategi for den danske regering, som kan tage højde for de nye globale trusler.

Handelskrig og dansk søtransport

Eksempler på emner: Handelskrigen mellem USA og Kina påvirker verdensøkonomien og kan få store konsekvenser for bl.a. danske Mærsk. Hvad er perspektiverne for krisen - kommer vi til at opleve en voldsom bølge af protektionisme? Hvordan vil det påvirke varetransporten til søs? Hvad er de historiske erfaringer med protektionistisk handelspolitik, og kan de bruges i dag?

Oplagte samarbejdsfag: Erhvervsøkonomi, Historie.

Innovation: Undersøg trusselsbilledet for Mærsks containertransport og skitser en ny strategi, der tager højde for både den politiske kontekst og virksomhedens udfordringer.

Frontex og EU's søgrænse mod syd

Eksempler på emner: Frontex og kampen om EU's ydre grænser. I hvilken grad kan det europæiske samarbejde løse migrationsudfordringen, som ventes at tage til i løbet af foråret?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, Historie.

Innovation: Skitser en langsigtet, europæisk løsning på flygtningekrisen, der tager højde for udsatte medlemsstaters interesser.

Flygtningestrømme over Middelhavet, Rejsen til Amerika

Eksempler på emner: Hvilke push- og pull-faktorer kan forklare, at mange vælger at drage ud på den farefulde færd over Middelhavet? Hvad kan forklare den historiske migration fra Europa til USA? Sammenligning af historiske og nutidige migrationsbølger over de store have. Den praktiske organisering af migration og modtagelse, Middelhavet som skillelinje mellem civilisationer.

Oplagte samarbejdsfag: Historie, Engelsk, Spansk, Italiensk, Naturgeografi.

Innovation: Skitser en ny dansk flygtningepolitik.

Hvorfor drukner kvinderne?

Eksempler på emner: Markant flere kvindelige end mandlige migranter drukner på flugten over Middelhavet - til gengæld oplever mændene andre risici, hvis de når frem. Hvad kan forklare de forskellige kønsrelaterede risici for migranter, og hvad kan vi gøre ved det?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, sprogfag.

Innovation: Hvordan vil en feministisk migrationspolitik se ud?

Hvad gør vi, når havvandstanden stiger?

Eksempler på emner: Klimaforandringerne forstås med naturvidenskab, men skal håndteres politisk. Hvorfor er det så vanskeligt, når vi har udsigt til vandstandsstigninger med dramatiske konsekvenser? Hvilke politiske og økonomiske handlemuligheder findes der?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, Historie, Sprogfag.

Innovation: Skitser en dansk, europæisk eller amerikansk klimapolitisk strategi, der kan bygge bro mellem nationale og grænseoverskridende interesser i at løse væsentlige klimaproblemer.

Vandkantsdanmark

Eksempler på emner: Fra udkant til vandkant: Italesættelser af det delte Danmark og forsøget på at re-brande udkantsområder der ligger ved havet. Cold Hawaii i Klitmøller.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, Naturgeografi, Historie.

Innovation: Lav i samarbejde med en lokal turistforening forslag til, hvordan et lokalområde kan vendes fra udkant til attraktion.

Storbyhavnen som urban fornyelse

Eksempler på emner: Nedslidte industrihavne forvandles til kreative rekreationsområder med eksploderende boligpriser overalt fra Aalborg til Amsterdam. Udviklingen afspejler overgangen fra industrisamfund til noget andet, men hvad er de økonomiske årsager og konsekvenser? Hvilke sociologiske teorier kan vi bruge til at forstå de sociale og kulturelle konsekvenser? Og hvorfor er det i øvrigt populært at bo i husbåd?

Oplagte samarbejdsfag: Historie, Dansk, Engelsk (London, New York m.f.), Tysk (fx Hamborg), Erhvervsøkonomi.

Innovation: Undersøg et havnemiljø og kom med forslag til, hvordan det kan forandres på en måde, der er til fordel for både beboerne, bystyret og lokale virksomheder.

Kapring på åbent hav og kampen om Arktis

Eksempler på emner: Piratjagt ved Afrikas Horn og filmen Kapring (2012). Kampen om Arktis, stormagtsspillet og dansk udenrigspolitik.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, Naturgeografi, Historie, Sprogfag.

 

Historie

Historisk metode og videnskabsteori

Eksempler på emner: En generel indføring i historisk metode og videnskabsteori, der også introducerer bl.a. historisk geografi med Middelhavet som eksempel og andre tilgange der lægger vægt på naturgrundlagets betydning.

Oplagte samarbejdsfag: Alle mulige fag.

Innovation: Introducerer også, hvordan historie kan bruges til aktuel problemløsning.

Hvide guder fra havet?

Eksempler på emner: Hvad kan forklare, at det transatlantiske kulturmøde i 1500-tallet fik så dramatiske konsekvenser? Hvilken rolle spillede indianske forestillinger om "hvide guder fra havet" - og hvordan så aztekerne i det hele taget på de spanske erobrere?

Oplagte samarbejdsfag: Spansk, Religion.

Innovation: Design en udstilling, der fortæller erobringshistorien om Mexico fra et indiansk perspektiv.

Oversøiske verdensriger

Eksempler på emner: Hvordan kunne danske, spanske, franske og britiske imperiebyggere holde sammen på vidtstrakte riger på tværs af verdenshave? Hvilken rolle spillede Middelhavet, Mare Nostrum, i Romerriget? Hvorfor blev store landbaserede imperier afløst af oversøiske koloniimperier? Og hvorfor forsvandt de igen?

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, Dansk, Spansk, Fransk, Engelsk, Oldtidskundskab, Naturgeografi.

 

Fra Havets Moder til kampen om Arktis

Eksempler på emner: Tolkningerne af Grønland - og grønlænderens tolkning af sig selv - har og har haft afgørende betydning for forholdet til Danmark og andre lande. Her spiller forholdet til naturen og ikke mindst havet en afgørende rolle. Det kommer bl.a. til udtryk i den måde, man i dag dyrker "Havets Moder" i Grønland og den måde, Grønland handler og behandles i stormagtspolitikken om Arktis.

Oplagte samarbejdsfag: Religion, Naturgeografi, Engelsk, Samfundsfag.

Havets skiftende betydning i dansk selvforståelse

Eksempler på emner: Kongen Christian stod ved højen mast - det gør han ikke mere. Danmarks selvforståelse fra maritim stormagt til småstat på den jyske hede. Fremstillingen af havet i dansk litteratur og lyrik.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, Musik, Mediefag, Billedkunst.

Vikingetiden og dansk identitet

Eksempler på emner: Forestillingen om Danmark som søfartsnation trækker i høj grad på fortællingerne om vikingernes sødygtighed og hastige ekspansion. Hvordan fremstilles vikingernes forhold til havet i aktuelle eksempler på historiebrug, og hvordan fremstilles det i fx HBO-serien Vikings?

Oplagte samarbejdsfag: Mediefag, Dansk, Engelsk.

Erhvervsøkonomi

Mærsk og handelskrigen

Eksempler på emner: Handelskrigen mellem USA og Kina påvirker verdensøkonomien og kan få store konsekvenser for bl.a. danske Mærsk. Hvad er perspektiverne for krisen - kommer vi til at opleve en voldsom bølge af protektionisme? Hvordan vil det påvirke varetransporten til søs? Hvad er de historiske erfaringer med protektionistisk handelspolitik, og kan de bruges i dag?

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, Historie.

Innovation: Undersøg trusselsbilledet for Mærsks containertransport og skitser en ny strategi, der tager højde for både den politiske kontekst og virksomhedens udfordringer.

Religion

Havet som hellig geografi og religiøs symbolverden

Eksempler på emner: Moses' deling af Det Røde Hav er en velkendt fortælling fra Det gamle testamente. Hvordan optræder havet som hellig geografi i religioner, og hvilken rolle spiller havet og relaterede symboler som religiøst motiv i fiktion? Fra "Moby Dick" til "Den gamle mand og havet" til "Pi's liv".

Oplagte samarbejdsfag: Mediefag, Dansk, Engelsk.

Se alle 1
IP-bogen
Ny grundbog til international politik tilpasset den nye...
Læg i kurvGå til kurv
Se alle 1
Opdaget?
Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico.
Læg i kurvGå til kurv