AT-eksamen 2018: Alternativer - ideer til forandring og fornyelse

- inspiration til emner og materiale

Emnet Alternativer - ideer til forandring og fornyelse lægger op til en lang række faglige samspil, hvor en sag skal belyses med to fags metoder, og til innovative tilgange, hvor målet er at udvikle noget nyt, der skaber værdi for andre. Her er forskellige udgivelser til en række forskellige fag med inspiration til emner, fagsamarbejde og innovationsvinkler.

Listen er til inspiration og helt sikkert ikke udtømmende! Der kan tænkes mange, mange andre og spændende emner, vinkler og problemstillinger - også med inddragelse af materialet her på siden.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til vinkler eller problemstillinger - eller del dem på vores facebook-side.

Nye blokke, nye deltagelsesformer og en ny politisk kultur?

Eksempler på emner: S og DF som et alternativt flertal i dansk politik – og måske en ny regering? Eller helt andre konstellationer? Alternativet har lanceret en ny politisk kultur og en helt anderledes måde at være parti på - eller har de? Samtidig tilbyder sociale medier nye måder at deltage politisk og være medborger på.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, historie.

Innovation: Skitser et nyt regeringsgrundlag, som kan samle S og DF – eller andre alternative regeringssamarbejder i dansk politik.

Alternative fakta, nye medier og amerikansk politik

Eksempler på emner: Nye medier og nye politiske deltagelsesformer, er det er demokratisk problem eller en løsning, når nye vælgergrupper mobiliseres på sociale medier?

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, informationsteknologi.

Innovation: Udarbejd et forslag til, hvordan grupper, der ikke føler sig repræsenteret i det politiske system, kan blive hørt.

Alternative für Deutschland og radikale politiske miljøer i Tyskland

Eksempler på emner: Tysk politik er i opbrud med fremkomsten af Alternative für Deutscland (AfD) i et politisk system, der traditionelt har været præget af stabilitet. Hvad betyder det for Tysklands – og måske Europas – udvikling? Samtidig har de tyske storbyer nogle af Europas største alternative politiske miljøer med yderligtgående grupperinger på både venstre- og højrefløj.

Oplagte samarbejdsfag: Tysk, historie.

Ideologier og politiske utopier

Eksempler på emner: Socialistiske og liberalistiske utopier - og måske konservative? Har ideologierne stadig relevante forslag til forandringer, som ikke har været været prøvet af? Hvad kan vi lære af fortidens - og nutidens - politiske eksperimenter?

Oplagte samarbejdsfag: Historie

Innovation: Formuler en politisk fremtidsvision, der tager udgangspunkt i de klassiske ideologier og inddrager historiske erfaringer.

Bitcoins, deleøkonomi og alternative økonomiske mål

Eksempler på emner: Digitale medier danner både grundlag for nye valutaer, nye forretningsmodeller og virksomheder som AirBNB og Uber. Hvad er deres muligheder og begrænsninger, og bliver de klassiske økonomiske sammenhænge vendt på hovedet? Bør vi have en nul-vækstøkonomi, hvor økologiske hensyn står over traditionelle økonomiske mål? Hvad er potentialerne i grøn vækst?

Oplagte samarbejdsfag: Erhvervsøkonomi, informationsteknologi, naturgeografi.

Innovation: Brug deleøkonomiske principper til at foreslå en løsning på en lokal udfordring.

Nye familieformer

Eksempler på emner: Kernefamilien er i opbrud, og både nye og traditionelle kønsidentiteter er i spil i takt med, at kønsarbejdsdelingen forandrer sig. Sverige har lanceret en feministisk udenrigspolitik, som ændrer fokus i international politik, blandt med et alternativt begreb om sikkerhed.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk, psykologi, biologi.

Innovation: Design en politisk kampagne, der forholder sig til udfordringer for de nye familieformer.

Nye populistiske partier

Eksempler på emner: Nye populistiske partier: Et sygdoms- eller sundhedstegn ved demokratiet? Hvilke problemer og løsninger peger de nye partier på, og hvordan kan demokratierne fastholde vælgernes støtte?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, historie, sprogfag.

Innovation: Undersøg, hvorfor nogle vælgergrupper ikke føler sig repræsenteret i demokratiet og skitser et forslag til, hvordan tilliden mellem folk og folkevalgte kan styrkes.

Kan vi skabe liv mellem husene?

Eksempler på emner: Grønne byer: "urban gardening" og "urban farming" planter natur midt i storbyen. Kan man på den måde reducere fødevaretransporten og gøre en CO2-forskel? Eller er det bare et identitetsprojekt for den kreative klasse? Nogle storbyer fører en selvstændig klimapolitik og gør det, som de mener nationale regeringer gør for langsomt - men kan det være med til at løse klimakrisen, eller er der mest tale om branding?

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, naturgeografi, sprogfag

Innovation: Planlæg en byhave, der skaber økologisk og social værdi for beboere i et område.

 

 

Sociale eksperimenter og alternative livsformer

Eksempler på emner: Hvorfor opstår politiske bevægelser, som ønsker grundlæggende samfundsforandringer? Er de et demokratisk problem eller potentiale? Hvordan har sociale eksperimenter som Christiania og økosamfund påvirket samfundsudviklingen?

Oplagte samarbejdsfag: Historie, sprogfag.

Innovation: Design et socialt eksperiment med erfaringer fra historiske protestbevægelser.

 

 

Historie og ...

Alternative formidlingsformer

Eksempler på emner: De fleste mennesker får deres historiebevidsthed fra populærhistoriske genrer som film og computerspil. Hvordan kan nye medier udnyttes til at formidle historie på en fængende og informativ måde?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, mediefag, billedkunst.

Innovation: Brug remediering til at formidle historie til et andet uddannelsestrin, fx en folkeskoleklasse.

 

 

Falske nyheder og alternative forklaringer

Eksempler på emner: Nettet er fyldt med falske nyheder og fantasifulde konspirationsteorier. Hvordan kan vi kende forskel på  faglig uenighed og fri fantasi? Hvordan spotter man falske nyheder og usande forklaringer?

Oplagte samarbejdsfag: Sprogfag, naturvidenskabelige fag, samfundsfag.

Innovation: Brug historisk metode til at undersøge konkrete konspirationsteorier eller falske nyheder og lav et undervisningsmateriale, der giver redskaber til at afdække dem.

 

 

Mod-historier

Eksempler på emner: Sejrherrerne skriver som regel historien, men tænk hvis det var omvendt? Med nyoversatte kilder fra de besejrede indianske folkeslag kan man skrive en anderledes historie om kulturmødet mellem europæere og indianere i 1500-tallets Mexico.

Oplagte samarbejdsfag: Spansk, mediefag, dansk.

Innovation: Design en udstilling, der formidler "tabernes historie" om kulturmødet i 1500-tallets Mexico.

 

 

 

 

Nye krige

Eksempler på emner: Krig har været afgørende i skabelsen af historiske forandringer, og nye måder at føre krig på - teknologiske og organisatorisk - har haft stor samfundsmæssig betydning i både krigs- og fredstid. Hvordan forandrer nye medier krigsførelsen i 2018 - sammenlignet med i 1618 og 1918?

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, informationsteknologi, kemi.

Reformationens nye forestillinger

Eksempler på emner: I 1500-tallet førte nye religiøse forestillinger til voldsomme forandringer, som både omvæltede enkelte menneskers verdensbillede og den politiske orden. Reformationens nye forestillinger førte både til håb, frygt og skuffelse.

Oplagte samarbejdsfag: Religion.

 

 

 

Erhvervsøkonomi og ...

Alternative forretningsmodeller

Eksempler på emner: Danske IT-virksomheder som Endomondo, Unity og GoMore udnytter digitale medier til at skabe nye forretningsmodeller. Hvordan kan man bruge deres erfaringer og indsigt i erhvervsøkonomi til at skabe nye virksomheder?

Oplagte samarbejdsfag: Informationsteknologi. 

Innovation: Brug erfaringer fra danske IT-startups til at løse et konkret problem - og skab en forretning.

Engelsk og ...

Modige stemmer

Eksempler på emner: Hvilken rolle spiller individer der går mod strømmen, når nye ideer slår igennem? Hvad skal der til for at man sætter en dagsorden ved at tage ordet? Diskussioner om individ overfor samfund, struktur-aktør.

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, historie.

 

 

 

Psykologi og ...

Neuropsykologi og alternative behandlingsformer

Eksempler på emner: Hjerneforskningen ændrer på vores forståelse af, hvad der kan forklare vores adfærd - også når vi stemmer til valg. Hvad kan meditation bruges til  - psykologisk set?

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, biotek, dansk, historie, sprogfag, samfundsfag.

 

 

 

 

Se alle 1
Opdaget?
Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico.
Læg i kurvGå til kurv