USA Now

Inspiration til SRP og AT

 • Redegør for John Lockes tanker om frihed, naturlige rettigheder og statens rolle.
 • Analysér The Declaration of Independence (1776) med henblik på at undersøge, hvilken indflydelse Lockes tanker har haft på erklæringens udformning.
 • Diskutér i hvilket omfang Lockes tanker udtrykt i USA’s uafhængighedserklæring spiller en rolle i det amerikanske samfund i dag.
 • Lav en policy-analyse af immigrationslovgivningen i USA.
 • Analysér Barack Obamas tale Remarks by the President on Comprehensive Immigration Reform (29. januar 2013).
 • Diskutér hvorfor det er svært for amerikanerne at lovgive omkring immigration i dag.
 • Redegør for integrations- og idenitetsbegreber.
 • Analysér Junot Díaz’ novelle Drown (1997) og Waqar Ahmeds novelle The Right Passengers (2008) med fokus på karakterernes integration i det amerikanske samfund.
 • Diskutér mulighederne for vellykket integration i USA.
 • Redegør for centrale aspekter af det politiske system i USA, herunder checks and balances og partiorganisation og -struktur.
 • Analysér House of Cards: Chapter 1 (sæson 1, afsnit 1) med fokus på fortælleteknik, Frank Underwood og hans forhold til de øvrige karakterer samt det politiske spil.
 • Diskutér og vurdér i hvilken forstand fiktion kan illustrere og kommentere politiske begivenheder.
 • Redegør for USA’s lovgivende magt samt valgprocessen til Kongressen.
 • Analysér Just Wards novelle The Congressman Who Loved Flaubert (1972) med fokus på hovedpersonens forhold til sine kolleger, vælgere og magt i det politiske system.
 • Diskutér hvilke forhold, der er afgørende i forhold til politiske valg i USA.
 • Redegør kort for elementer af det politiske system i USA, den amerikanske velfærdsmodel samt hovedpointerne i præsident Obamas sundhedsreform The Patient Protection and Affordable Care Act.
 • Analysér Barack Obamas Remarks by the President on the Affordable Care Act (1. april 2014) og Ted Cruz’ Marathon Speech Against Obamacare (24. september 2013) med henblik på at undersøge, hvordan de to fløje omtaler reformen.
 • Diskuter hvorvidt sundhedsreformen er et brud på den liberale tankegang, der kendetegner USA.
 • Redegør for udviklingen i social ulighed og fattigdom i USA.
 • Analysér Barack Obamas tale Remarks by the President on Economic Mobility (4. december 2013) med fokus på retoriske virkemidler, appelformer, tema og budskab.
 • Diskutér mulige løsninger for at mindske social ulighed og fattigdom i USA.
 • Redegør for begrebet social arv og mønsterbrydning, samt Pierre Bourdieus teori om habitus og kapitalformer.
 • Analysér Sapphires roman Push (1996) med fokus på hovedpersonens udvikling.
 • Diskutér hvilke faktorer, der gør, at den sociale arv er svær at bryde i USA.
 • Redegør for udvalgte teorier om årsager til kriminalitet.
 • Analysér Junot Díaz’ noveller Drown og Edison, New Jersey (1997) med henblik på at undersøge, hvorfor hovedpersonerne begår kriminalitet.
 • Diskutér hvorledes kriminalitet i USA kan mindskes.
 • Lav en policy-analyse af våbenlovgivningen i USA.
 • Analysér og sammenlign Wayne LaPierres CPAC 2013 Speech (13. marts 2013) og Barack Obamas Remarks by the President on Reducing Gun Violence (8. april 2013).
 • Diskutér hvorvidt forskellige tiltag til mere våbenkontrol i USA er med til at mindske kriminalitet.
 • Redegør kort for fænomenet ’school shootings’ i USA. Redegør desuden kort for teorier om mediernes påvirkning af individer.
 • Analysér Michael Moores dokumentarfilm Bowling for Columbine (2002) med henblik på at undersøge dokumentarfilmens fremstilling af skoleskyderier.
 • Diskuter hvilke årsager der kan ligge bag skoleskyderier.