Tjek samfundet

Åbn undermenuer...

Velkommen til hjemmesiden for 'Tjek Samfundet'. Bogen dækker de indholdskrav, som "Udvalget til styrkelse af samfundsfag i folkeskolen" anbefaler.

Kernefaglige emner som socialisation, roller og identitet, levevilkår og livsformer, kulturmøder og kulturkonflikter, den menneskeskabte natur, demokrati og politik, fordelingen af samfundskagen, velfærdsstaten, samt i terrorismens skygge Danmark i den store verden, er grundigt og pædagogisk behandlet i bogens 8 kapitler.

Tjek samfundet er forsynet med opgaver, der lægger op til, at eleverne søger samfundsfaglig viden, analyserer og fortolker samfundsfænomener og udtrykker begrundede holdninger til samfundsfaglige problemstillinger.Der er udarbejdet arbejdsopgaver til alle kapitler af bogen.

I bogen er der trykt en side med centrale opgaver. Derudover er i samme format lagt yderligere en række opgaver som kan hentes i pdf-format og trykkes efter behov.

God fornøjelse i arbejdet med bogen.