Byzans

Links

Her følger en liste over relevante links.
Desuden kan man på www.google.dk gennem søgeordet ORIENTALISME stifte bekendtskab med Edward W. Saids berømte undersøgelse af vestlige forestillinger om den islamiske verden i Orientalisme. Vestlige forestillinger om Orienten, 1978 (dansk oversættelse 2001) og den debat og kritik denne bog har skabt. På samme søgeord kan man under Billeder finde en lang række eksempler på vestlige forestillinger om orienten i malerkunsten.

Paul Halsalls store velorganiserede website vedr. historiske studier af Byzans, inkl. tekster og billeder om den ortodokse kirke. Kortfattet introduktion. Adskillige godt kommenterede søgefunktioner. Audio. Se Gallery www.fordham.edu/halsall/byzantium/images.html angående billedmateriale, bl.a. en del ikoner. (Tilknyttet Fordham University, New York).

Linket giver direkte adgang til en række originaltekster oversat til engelsk, ordnet efter perioder og temaer

Paul Halsall/Fordham University står også bag denne meget velstrukturede og omfattende engelsksprogede hjemmeside om islam med stort varieret tekst- og billedmateriale, kort, gode links mv.

Hjemmesiden rummer bla. gengivelser af mosaikkerne i Hagia Sophia.

Denne portal giver adgang til et omfattende materiale om Den ortodokse Kirke. Den giver især gode muligheder for at arbejde med ikoner.

På denne side findes historiske overbliksartikler, tidslinier, kort, specialartikler samt et omfattende fotogalleri med eksempler på byzantinsk arkitektur og kunst.

Siden giver overblik over centrale begivenheder fra o. år 500-1000 i Anatolien og tidstødende områder.

I 2001 var 30 studerende på studietur i Tyrkiet. I forbindelse med rejsen blev der udgivet en publikation, som kan downloades fra dette link. Der er her en række gode og letlæste artikler om Tyrkiets historie efter erobringen af Konstantinopel.