Danmark i verden

Åbn undermenuer...

Arbejdsspørgsmål til kapitel 1: Forhistorien

Vidensspørgsmål

1. Hvilke områder har gennem tiderne været en del af Danmark?
2. Hvornår fik Danmark de nuværende grænser?
3. Hvilke kilder har vi til Danmarks forhistorie?
4. Hvad definerer overgangen fra forhistorisk til historisk tid?
5. Hvornår ca. blev danskerne fastboende bønder?
6. Hvorfor er overgangen fra nomade til fastboende vigtig?
7. Hvilken tidsalder dateres følgende arkæologiske fund til:

   • Stendysserne
   • Gravhøjene
   • Solvognen
   • Guldhornene (brug nettet)
   • Grauballemanden og Tollundmanden

Metode/Analyse
8. Hvordan kan man ud fra de arkæologiske fund danne sig viden om det forhistoriske Danmark?
9. Hvilke metodiske problemer er der knyttet til arkæologiske fund?
10. Find to eksempler, hvor arkæologiens konklusioner er usikre
11. Hvad, mener du, er de tre vigtigste forhold i forhistorisk tid i Danmark?

Historieformidling og historiebrug

12. Hvilke overordnede principper er Skalks tidslinje s. 8 lavet ud fra: Kronologi? Temaer? Geografisk opdeling eller andet?
13. Overvej fordele og ulemper ved denne form for historiefremstilling?
14. Er der ting/mennesker/symboler på tidslinjen, som du undrer dig over er taget med? Begrund dit svar.
15. Hvad vidste du om guldhornene før du læste boksen s. 14? Hvilke nye informationer gav boksen? Overvej, hvorfor guldhornene er blevet et nationalt symbol? (inddrag evt. billedet s. 129).

Skriveøvelse
16. Skriv en fortolkning (10-15 linjer) af Anette Warring-citatet: Fortiden ændrer sig ikke, men det gør historien om den hele tiden (s. 9).