Danmark under forvandling

VELKOMMEN PÅ HJEMMESIDEN …

Dette site er tænkt som inspirationssted og resursebank for historiesystemet Anderledes Danmarkshistorier, der består af grundbogen Danmark under forvandling og multibogen Erindringsmaskinen.

Ikke mindst Metode-baren er et besøg værd.
Den tager afsæt i den nye læseplan for folkeskolen, hvor betydningen af at arbejde med flere forskellige historiefaglige metoder udgør en ny meget direkte udpeget ledetråd.

Helt overordnet er det bøgernes og hjemmesidens store ambition at

  1. bygge bro fra folkeskolens ældste trin til ungdomsuddannelserne
  2. arbejde med historie som både videnskabsfag og fortælling – og
  3. lægge op til et samspil med såvel samfundsfag som dansk.

Som forfatter og chefsampler på Erindringsmaskinen er det mit håb, at bøgerne sammen med hjemmesiden vil styrke metodebevidstheden, men også stimulere lysten og den faglige nysgerrighed hos såvel undervisere som elever og studerende.

Samlet set byder fortællinger, opgaver, kildeklip og billeder på vide muligheder for at arbejde med historiske problemstillinger, konstruere egne fortællinger eller dykke ned og gå på sporjagt i alle de sammenfiltrede forestillinger, vi personligt og som samfundsborgere bærer rundt på om os selv, vores egen individuelle historie og vores forskellige kulturelle og samfundsmæssige identiteter.
Anderledes Danmarkshistorier satser seriøst på at åbne mange tilgange til faget og til dem.


Geert A. Nielsen