Danmark under forvandling

Velkommen i Metode-baren

Metode-baren rummer introducerende præsentationer og arbejdspapirer til en række forskellige historiefaglige metoder.

Hver intro præsenterer en, fortæller dens kulturhistorie og forklarer, hvad dens særlige fremgangsmåde kan bruges til. Og arbejdspapirerne er beregnet på direkte anvendelse i undervisningen. Sådan.

Målgruppen for teksterne i de lange versioner er undervisere på alle trin samt elever og studerende i ungdoms- og voksenuddannelserne.

For de sidstnævntes vedkommende kan de forskellige introduktioner sagtens anvendes direkte i historieundervisningen, men de egner sig ikke mindst til selvstændigt arbejde i forbindelse med større skriftlige opgaver (DHO, SRP og SSO) og forskellige andre typer af projekter – herunder også AT i stx og Det internationale område på hhx.

Metode-baren tager afsæt i den nye læseplan for historie i folkeskolen (2014). Denne læseplan opprioriterer historiefagets metodeaspekter i en grad, der godt kan tjene til inspiration for den fremtidige udvikling i ungdoms- og voksenuddannelserne.

Den bredt udfoldede metodevifte spænder fra kildekritikken til såvel spormetoden som scenariemetoden. Læseplanen samler ligeledes opmærksomheden om selve aktiviteten at fortælle – lægger vægt på at træne elevernes færdigheder i at kunne konstruere egne historiefortællinger og have redskaber til at analysere og konstruktivt kritisere andre(s).  Det betyder, at arbejdet med erindringer og produktion af historiske narrativer (altså fortællinger) får en langt mere central betydning end tidligere.

Ikke mindst den sidstnævnte vending vil kunne bidrage til at forandre faget historie og nok også lærebøgerne, altså de historiske fremstillinger, vi bruger i undervisningen.

De vil i højere grad, end det er tilfældet nu, blive udfordret af metodebevidste læsere med et mere krævende og kritisk blik.