Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel

Velkommen til bogens hjemmeside

På siden finder du øvelser, opgaver og supplerende materiale til bogen. Materialet knytter sig til bogens kapitler og kan findes via menuen herover.

Til hvert kapitel er tilknyttet:

  • Tjek på lektien: Spørgsmål til teksten, der retter fokus på kapitlets centrale pointer. Kan man svare på dem, har man fanget det vigtigste!

  • Øvelsesopgaver: Refleksionsopgaver og arbejd-videre-spørgsmål, som lægger op til at bruge begreber
    og fremgangsmåder til at arbejde med flere temaer og supplerende materiale.