Erindringsmaskinen

Velkommen til Erindringsmaskinen …

Dette site er tænkt som inspirationssted og resursebank for historiesystemet Anderledes Danmarkshistorier, der består af grundbogen Danmark under forvandling og multibogen Erindringsmaskinen.

Siden rummer indgange til stof, der supplerer bøgerne, men den huser ikke mindst inspirationspapirer og baggrundsmateriale til arbejdet med historie som både fag og fortælling.

Som forfatter er det mit håb, at udgivelsen i samspil med hjemmesiden vil stimulere nysgerrigheden hos såvel undervisere som elever og studerende. Her er nemlig vide muligheder for at dykke ned og gå på jagt i alle de sammenfiltrede forestillinger, vi personligt og som samfundsborgere bærer rundt på om os selv, vores egen historie og vores forskellige kulturelle og samfundsmæssige identiteter. Anderledes Danmarkshistorier er ikke anderledes på den sære måde – men på flere åbne, søgende og innovative.Erindringsmaskinen kombinerer kortfattede og overskuelige introduktioner til væsentlige sider af den moderne Danmarkshistorie med et stort og varieret kildemateriale. Bogen udvider kildebegrebet til også at omfatte hverdagsfortællinger og forskellige former for fiktion. Blandingen er foregået ud fra den erfaring, at det, vi traditionelt kalder historie, i hverken teori eller praksis lader sig skrapt adskille fra de erindringer og andre forestillinger, mennesker selv danner sig og fortæller videre til andre om det levede og oplevede liv.

Bogens brugere får, når maskinen kører, mulighed for at komme på noget af en opdagelses- og oplevelsesrejse til fortidige forestillingsverdener. Gennem fordybelse i stoffet opstår muligheder for, at den rejsendes forståelse af sig selv – og af nutidige og fortidige forhold – vokser undervejs.
Virkeligheden er kompleks, men opdagelsesrejsen ind i den og ind i historien behøver ikke at blive helt uoverskuelig af den grund.

Geert A. Nielsen