Fra fortid til historie, 2. udgave

Åbn undermenuer...

Læsefokus - kapitel 1

 1. Forklar forskellen mellem “den store” og “den lille historie” med dine egne ord.

 2. Definer begreberne fortid og historie. Hvorfor er forskellen vigtig?

 3. Kom med eksempler på, at du i din hverdag uden for skolen har mødt eksempler på, at nogen bruger
  fortid til noget i den sidste uge.

 4. Forklar begrebet historiebevidsthed med dine egne ord.

 5. Hvordan påvirker fortiden vores nutidsforståelse? Giv et eksempel.

 6. Hvordan påvirker nutiden vores fremtidsforventninger? Giv et eksempel.

 7. Prøv at sætte et eksempel fra dit eget liv ind i figur 2, og overvej hvordan og hvorfor blev din fortidsfortolkning ændret?

 8. Hvad er et historiesyn?

 9. Forklar begrebet kollektiv erindring med dine egne ord.

 10. Hvilken betydning har kollektiv erindring for nationalstater? Overvej også om der i nutiden foregår ændringer i denne betydning.

 11. Hvad er erindringspolitik?

 12. Hvorfor er den kollektive erindring vigtig for politikere?

 13. Hvordan kan historie bruges som argument i den politiske debat?

 14. Forklar forskellen på fag- og populærhistorie.

 15. Hvorfor er populærhistorie interessant for nutidige mennesker?

 16. Hvad betyder anakronisme? Find selv (på) et eksempel på anakronisme.

 17. Overvej hvilke aktuelle konflikter du kender til, hvor historiefaget kunne medvirke til en bedre forståelse af, hvordan konflikten kan løses.