Fra fortid til historie

Velkommen til bogens hjemmeside

På siden finder du øvelser, opgaver og ekstramateriale til bogen, herunder eksempler på problemformuleringer til mundtlige og skriftlige eksamensopgaver samt elevbesvarelser. Materialet knytter sig til bogens forskellige kapitler og kan findes via menuen herover.

Til hvert kapitel er tilknyttet:

  • Læsefokus: Spørgsmål til teksten, der retter fokus på kapitlets centrale pointer. Kan man svare på dem, har man fanget det vigtigste!
  • Øvelser: Refleksionsopgaver og arbejd-videre-spørgsmål, som lægger op til at bruge begreber og fremgangsmåder til at arbejde med flere temaer og supplerende materiale. Fx en metodeopgave til kapitel 2 og øvelser i at undersøge fremstillinger og formidle historie til kapitel 3.

Hvis en eller flere faggrupper ønsker en præsentation af bogen eller en workshop om at arbejde med teori og metode i historieundervisningen, AT og/eller SRP, kan forfatterne kontaktes via forlaget.

Anders Hassing og Christian Vollmond

"Ambitiøs og kvalificeret guide til historiefaget (...) Læseren møder et fag, der har fået støvlerne på i form at et veludviklet begrebsapparat og et teorigrundlag, der samtidig udtrykker en ny identitet og selvforståelse (...) Den pædagogiske tilrettelæggelse er helt i top".
Knud Holch Andersen, Noter nr. 199, december 2013

”Fra fortid til historie … bør efter min bedste overbevisning være fast pensum for alle lærerstuderende i faget historie (...) Fra fortid til historie bør med sin grundighed, sit vedkommende sprog og sit engagerende kildevalg stå på hylden (…) som et solidt fundament for alle, som beskæftiger sig med formidling af historie, eller som interesserer sig for historie, kultur, samfundsfag og sociologi generelt”.
Dennis Hornhave Jacobsen, Historie og Samfundsfag nr. 4, 2013