Fra fortid til historie

Historie i Almen Studieforberedelse (AT)

I Almen Studieforberedelse (AT) skal du benytte to fag til at belyse en sag. Det vil i praksis sige, at du skal kende og kunne anvende to fags metoder til at besvare en problemformulering, som du selv stiller - med hjælp vejlederne i de to fag, du har i spil.

Problemformuleringen

For at kunne lave en god problemformulering er det afgørende, at du som elev sætter dig godt ind i dit emne og overvejer, hvori der kan ligge interessante spørgsmål .

Hvordan finder man et emne og en interessant problemstilling? Man kan fx tage udgangspunkt i de forskellige faghistoriske tilgange, der præsenteres i bogens kapitel 6-8. De forskellige tilgange arbejder nemlig med hver deres grundlæggende spørgsmål og benytter sig af forskellige typer af kildemateriale. Både spørgsmål og kildemateriale fremgår af de skematiske oversigter over tilgangene, der præsenteres i bogen.

Den endelige problemformulering vil ofte være formuleret som et overordnet spørgsmål med underspørgsmål på de taksonomiske niveauer:

  • redegørelse
  • analyse
  • vurdering/diskussion

Det er afgørende, at begge fag kommer i spil over det redegørende niveau. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at historiefaget "kun" redegør for den historiske baggrund, mens et andet fag tager sig af analysen. Også historiefaget skal benyttes analytisk, for på den måde viser du, at du kender og behersker fagets metode.

Synopsis

Som oplæg til den mundtlige eksamen i 3.g laves en faglig fremstilling i form af en synopsis på tre-fem sider.