Fra fortid til historie

Åbn undermenuer...

Læsefokus - kapitel 1

 1. Definer begreberne fortid og historie. Hvorfor er forskellen vigtig?
 2. Forklar begrebet historiebevidsthed med dine egne ord.
 3. Hvordan påvirker fortiden vores nutidsforståelse? Giv et eksempel.
 4. Hvordan påvirker nutiden vores fremtidsforventninger? Giv et eksempel.
 5. Hvad er et historiesyn?
 6. Hvad er erindringspolitik?
 7. Hvorfor er den kollektive erindring vigtig for politikere?
 8. Hvordan kan historie bruges som argument i den politiske debat?
 9. Forklar forskellen på fag- og populærhistorie. 
 10. Hvorfor er populærhistorie interessant for nutidige mennesker?
 11. Hvad betyder anakronisme? Find selv et eksempel på anakronisme.