Historie i levende billeder

Kapitel 10 - Reformationen

Luther

Kernestof:

 • Renæssance
 • Reformation

Forløbseksempler:

Middelalder, korstoge og reformation:

Indhold:
Med udgangspunkt i oversigtlæsning om europæisk middelalder dykkes ned i korstogene. De politiske og mentalitetshistoriske årsager til til korstogene undersøges og efterfølgende ses på kirkens dalende magt under renæssancen og reformationen.

Faglige mål:

 • dokumentere viden om centrale udviklingslinier og begivenheder i middelalderens historie
 • formulere historiske problemstillinger
 • analysere sammenhæng mellem mennesker, naturgrundlag og samfund
 • analysere sammenhæng mellem materielle forhold og mentalitet
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til kilder

Litteratur:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2008, s. 69-120
 • Grubb, Ulrik m.fl.: Overblik – Verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, 2006, s. 68-78

Andre film:

 • Kingdom of Heaven

Europas rødder og identitet:

Mål:
Vi skal igennem forløbet lave nedslag i centrale begivenheder i Europas historie, som Romerriget, middelalder, reformation og skabelsen af EU. Målet er at undersøge elementer af disse perioders historie, som har haft og stadig har stor betydning for os som europæere i dag. Herunder indgår naturligt en diskussion af hvad det har betydet at være europæer og hvad det vil sige i dag.

Fokus:

 • Romerriget og dets styreform
 • Middelalder og feudalisme
 • Reformation og modreformation
 • EU og dets grænser

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale og europæiske udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Litteratur:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007

Andre film:

 • Gladiator
 • Kingdom of Heaven

Grundbøger:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Grubb, Ulrik m.fl (red): Fokus – Kernestof historie – Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2007

Eksemplariske kilder:

 • Martin Luther bryder med Romerkirken s. 205 i Grubb, Ulrik m.fl (red): Fokus – Kernestof historie – Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2007