Historie i levende billeder

Kapitel 12 - Holocaust

Kernestof:

 • Ideologiernes kamp

Forløbseksempler:

Holocaust:

Indhold:
I forløbet nås omkring forskellige centrale temaer i forbindelse med det overordnede emne Holocaust. Først lægges et fundament bestående af grundlæggende forståelse for antisemitisme og nazismen, som opnås gennem klasseundervisning. Herefter tages fat i fire temaer, som der arbejder med i et mindre projektarbejde om problemstillinger som:

 • Hvordan påvirkede Holocaust hverdagen?
 • Hvilke grupper mennesker var involveret?
 • Hvordan udførtes Holocaust?
 • Hvilke konsekvenser og følger fik begivenheden(erne)?

Afslutningsvis anvendes de fire temaer som indgang til forløbets afsluttende del, hvor enten ’Livet er smukt’  eller ’Schindlers Liste’ bruges som udgangspunkt for en opsamlende analyse ud fra de forskellige tematikker.

Faglige mål / kompetencer:

 • dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale og europæiske udvikling
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.

Materialer:

 • www.holocaust-uddannelse.dk
 • www.folkedrab.dk
 • Klemperer, Victor: Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste, s. 8-10, 23, Gyldendal, København, 2001
 • Anne Franks Dagbog, 3. udg., Aschehoug, København, 2004
 • Spiegelman, Art: Maus – A Survivor’s Tale II – And Here My Trouble Began, Penguin, London, 1986, s. 50-55
 • Jørgensen, Torben: Stiftelsen – Bødlerne fra Aktion Reinhardt, Lindhardt og Ringhof, 2003, s. 204-207

Bloodlands - ideologiernes kamp og folkedrab:

Indhold:
I forløbet arbejdes med de sovjetiske og nazistiske styrer som kæmpede mod hinanden og mod forskellige befolkningsgrupper i store dele af det 20. århundrede. Disse to regimer har ufattelige antal af menneskeliv på samvittigheden og betragtes i dag som noget af det ondeste man kan forstille sig; personificeret i Stalin og Hitler.

Hvad var årsagerne til at diktatorer som Stalin og Hitler kunne komme til magten? Samtidig undersøges de ideologier der lå bag og undersøge konsekvenserne af styreformerne.

Arbejdsformer:
Vil bruge forfatteren Timothy Snyders begreb Bloodlands som ramme om forløbet, der kobler de to regimer sammen i en fælles fortælling om de mange millioner ofre som betalte prisen for de ideologiske eksperimenter. Herefter vil vi ved hjælp af kilder, plakater og film undersøge de to regimer og afslutningsvis diskutere forskelle og ligheder.

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i kampen og udviklingen af to ad de store ideologier I det 20. Århundrede; nazismen og stalinismen
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materialer:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2006-2008
 • Snyder, Timothy: Bloodlands – Europa mellem Hitler og Stalin, Jyllandspostens Forlag, 2011 (indledningen)

Grundbøger:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2006-2008
 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007
 • www.folkedrab.dk
 • www.holocaust-uddannelse.dk

Eksemplarisk kilde:

 • Uddrag fra Primo Levi: Hvis dette er et menneske, Forum, 1992

Andre film om Holocaust:

 • Pianisten, Roman Polanski, 2002
 • Nat og tåge: Alain Resnais, 1955
 • Forfalskerne, Stefan Ruzowitzky, 2007
 • Sophie Scholl, Marc Rothemund, 2005
 • Auschwitz: The Nazis and the 'Final Solution', dokumentar-serie fra BBC, 2005