Historie i levende billeder

Kapitel 16 - Danmark i krig

Den hemmelige krig og Armadillo

Kernestof:

 • Danmarks internationale placering
 • Nye grænser og konflikter

Forløbseksemplar:

Danmark i krig - dansk udenrigspolitik i det 20. århundrede:

Indhold:
Hvordan har dansk udenrigspolitik udviklet sig fra starten af det 20. århundrede til i dag? Europa har gennem i nyere tid været præget og hærget af store alliancer mellem konkurrerende stormagter, indtil murens fald. Herefter er der sket et skifte i verdenssyn og udenrigspolitik, der måske mod forventning ikke har ført til en mere fredelig kurs.

I forløbet arbejdes først med de lange linjer i dansk udenrigspolitisk historie, hvorefter der laves nedslag i besættelsestiden, under den kolde krig og i Danmarks deltagelse i krigen mod terrorisme.

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks udenrigspolitiske historie
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

Materialer:

 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007
 • Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorie, Systime, 2006
 • Kühle, Ebbe: Danmarkshistorie i et globalt perspektiv, Gyldendal, 2008
 • Øvig Knudsen, Peter: Efter drabet, Gyldendal 2001
 • Søndberg, Olaf: Danmark i krig – Fra nationale konflikter til international aktivisme, Systime, 2012

Grundbøger:

 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007
 • Branner, Hans: I krig igen, Colombus, 2011
 • Schou, Lotte og Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden, Columbus, 2011
 • Søndberg, Olaf: Danmark i krig – Fra nationale konflikter til international aktivisme, Systime, 2012

Eksemplariske kilder: