Historie i levende billeder

Kapitel 7 - Romerriget

Gladiator

Kernestofområde: Antikkens samfund.

Forløbseksempler:

Antikken med fokus på Romerriget:

Indhold:
Først indkredser vi, hvad antikken var vha. en tekst der prøver at fremtrække fællestræk ved det gamle Grækenland og Romerriget. Efterfølgende arbejdes i dybden med Romerriget. Anden del af forløbet er Ridley Scotts Gladiator som bruges som udgangspunkt for tredje del, der er et projektarbejde om Rom’s styreform(er), samfund og udvikling. Afslutningsvis trækkes nogle tråde frem i historien.

Faglige mål:

 • dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i antikkens historie
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger
 • forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden

Materiale:

 • Ørsted, Peter: Antikkens samfund, s. 33-50 i Ulrik Grubb m.fl.: Fokus: Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2007
 • Grubb, Ulrik m.fl: Overblik, s. 33-44, Gyldendal, 2005
 • Rasmussen, Susanne William: Politikens  bog om romerne, Politikens forlag, 2006
 • Scott, Ridley: Gladiator, 2000

Demokratiets historie:

Indhold:
Forløb på tværs af kernestofperioder med nedslag i centrale perioder for demokratiets historie. Startende med antikken og Romerriget, hvor forholdet mellem republik og kejserdømme analyseres ud fra Gladiator. Efterfølgende nedslag i revolutionerne i USA og Frankrig, oplysningstiden og demokratiudvikling i Danmark og diskussion af demokratiets udfordringer i dag.

Elev-oplæg om demokratiets udfordringer i dag

 • EU
 • Muhammedkrisen
 • Kina og meritokrati
 • Zapatisterne og deltagerdemokrati
 • Demokrati i Afghanistan?
 • FN’s krise

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i demokratiets historie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

Materiale:

 • Abrahamsen, Olav A.: Portal  - Verdenshistorie – Bind 1: Verden før 1914, Forlag Malling Beck, 2006 - om Grækenland og Rom
 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008 - om revolutioner og nationalisme
 • Adriansen, Inge, m.fl: Fokus 2 – Kernestof i historie – Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal, 2007 - om det danske demokrati

Andre film:

 • John Adams  (mini-serie fra HBO)
 • En kongelig affære

Europas rødder og identitet:

Mål:
Vi skal igennem forløbet lave nedslag i centrale begivenheder i Europas historie, som Romerriget, middelalder, reformation og skabelsen af EU. Målet er at undersøge elementer af disse perioders historie, som har haft og stadig har stor betydning for os som europæere i dag. Herunder indgår naturligt en diskussion af hvad det har betydet at være europæer og hvad det vil sige i dag.

Fokus:

 • Romerriget og dets styreform
 • Middelalder og feudalisme
 • Reformation og modreformation
 • EU og dets grænser

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale og europæiske udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Litteratur:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007

Andre film:

 • Kingdom of Heaven
 • Luther

Grundbøger:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Grubb, Ulrik m.fl (red): Fokus – Kernestof historie – Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2007
 • Ørsted, Peter: Arven fra Rom, Columbus, 2000

Eksemplarisk kilde:

 • Cicero om staten, s. 16-18 i Ørsted, Peter: Arven fra Rom, Columbus, 2000

Andre film om Romerriget:

 • Rome, tv-serie fra HBO, 2005-2007
 • Spartacus, Stanley Kubrick, 1960