Historie i levende billeder

Kapitel 8 - Korstogene

Kingdom of Heaven

Kernestofområde:

 • Europæisk middelalder.
 • Verden udenfor Europa.

Forløbseksempler:

Middelalder, korstoge og reformation:

Indhold:
Med udgangspunkt i oversigtlæsning om europæisk middelalder dykkes ned i korstogene. De politiske og mentalitetshistoriske årsager til til korstogene undersøges og efterfølgende ses på kirkens dalende magt under renæssancen og reformationen.

Faglige mål:

 • dokumentere viden om centrale udviklingslinier og begivenheder i middelalderens historie
 • formulere historiske problemstillinger
 • analysere sammenhæng mellem mennesker, naturgrundlag og samfund
 • analysere sammenhæng mellem materielle forhold og mentalitet
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til kilder

Litteratur:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2008, s. 69-120
 • Grubb, Ulrik m.fl.: Overblik – Verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, 2006, s. 68-78

Korstog og Jihad:

Indhold:
Emnet. Kulturmøde er et centralt emne i fagets kernestof. Det går på tværs af tiden, da kulturmødet har været relevant ned gennem historien og stadig er yderst relevant i dag. I forløbet, skal undersøges kulturmødet mellem kristne og muslimer i middelalderen og i dag. Der arbejdes i historisk perspektiv, hvilket vil sige at vi prøver at se på, hvor kulturerne har mødtes gennem tiden. Korsriddernes erobring af Jerusalem bruges som case, men også kulturmødet i Spanien analyseres og slutteligt diskuteres kulturmødet i dag og korstogsbegrebets anvendelse i dag.
Metodisk er målet at træne evnen til at læse kilder. Det være sig både historiske kilder fra korstogenes til og nutidige kilder og fremstillinger.

Faglige mål for forløbet:

 • Dokumenterer viden om kulturmøde og korstoge i fortid og nutid
 • At kunne bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af historie

Materiale:

 • Skovgaard Nielsen, Henrik: Korstog og Jihad – Kulturmøder mellen Europa og Islam ca. 600- ca. 2000, Gads Forlag, 2008

Europas rødder og identitet:

Mål:
Vi skal igennem forløbet lave nedslag i centrale begivenheder i Europas historie, som Romerriget, middelalder, reformation og skabelsen af EU. Målet er at undersøge elementer af disse perioders historie, som har haft og stadig har stor betydning for os som europæere i dag. Herunder indgår naturligt en diskussion af hvad det har betydet at være europæer og hvad det vil sige i dag.

Fokus:

 • Romerriget og dets styreform
 • Middelalder og feudalisme
 • Reformation og modreformation
 • EU og dets grænser

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale og europæiske udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Litteratur:

 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Andersen, Lars m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007

Andre film:

 • Gladiator
 • Luther 

Grundbøger:

 • Andersen, Torben Peter: Historiens Kernestof, Columbus, 2009
 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008
 • Grubb, Ulrik m.fl (red): Fokus – Kernestof historie – Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2007
 • Skovgaard Nielsen, Henrik: Korstog og Jihad – Kulturmøder mellen Europa og Islam ca. 600- ca. 2000, Gads Forlag, 1998

Eksemplariske kilder:

 • Urban 2.s tale i Clermont 27. November 1095 og Korsriddernes erobring af Jerusalem i 1099, begge i Skovgaard Nielsen, Henrik: Korstog og Jihad – Kulturmøder mellen Europa og Islam ca. 600- ca. 2000, Gads Forlag, 1998

Andre film om korstogene:

 • Arn – Tempelridderen, Peter Flinth, 2007
 • Arn – Riget ved vejens ende, Peter Flinth, 2008