Historie i levende billeder

Kapitel 9 - De store opdagelser

1492

Kernestof:

  • Renæssancen
  • Kolonisering

Forløbseksempler:

De store opdagelser og kildekritik:

Indhold:
Tilgangen vil være to-sidet – nemlig en indholdsmæssig og en metodisk.
Metodisk er fokus på kildekritikken. Således vil vi arbejde med emnet omkring historiske kilder, som skal træne vores kompetencer til at arbejde nuanceret med. Desuden arbejdes med anvendelsen af spillefilm i ved inddragelse af Ridley Scotts 1492.

Emnet er omfangsrigt og betydningsfuldt, i og med det var begivenheder der ændrede hele vores verdensbillede og den historiske udvikling lige siden. Således kæmper mange kontinenter i dag med følgerne af imperialismen, som kan siges at være en udløber af den kolonisering som startede med opdagelserne. For at indsnævre emnet er fokus her på opdagelsen af Amerika – og særligt Spaniernes erobring ved Columbus og Cortéz.

Faglige mål:

  • dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i opdagelsernes historie
  • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden

Litteratur:

  • Ohrt, Thomas: De store opdagelser, Systime, 2001

Grundbøger:

  • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008
  • Ohrt, Thomas: De store opdagelser, Systime, 2001

Eksemplariske kilder:

  • Dagbogsuddrag fra Columbus dagbøger taget fra Rinaldo Caddeo: Christoffer Columbus – Rejsedagbog 1492-1493, BROE, 2011