Historiens kernestof

Velkommen til hjemmesiden for bogen 'Historiens kernestof'.

Historiens kernestof fremstiller Verdens og Danmarks historie fra samfundenes oprindelse til i dag, i lyset af kulturmøder og globalisering. Afrikas, Kinas, Indiens, Mellemøstens og Amerikas historie behandles både før og efter europæernes ankomst i 1500-tallet. Kulturmøder og -konflikter fremstilles både ud fra en europæisk og en ikke-europæisk synsvinkel og ledsages af tekster og billeder.

De lange linjer i Europas og Danmarks historie gennemgås med vægten lagt på sværd, plov og pen kampen om magten på kontinentet diskuteres i sammenhæng med bevidsthedshistorien, produktionshistorien og teknologihistorien. Den historiske gennemgang er ledsaget af en illustreret arkitekturhistorie.

Bogen slutter med en gennemgang af den europæiske integration, det amerikanske imperium og globaliseringstendenserne.

Undervejs i bogen præsenteres læseren for forskellige fortolkninger af markante historiske begivenheder og udviklingstræk.

 

"Bogen virker på mange måder tiltalende. Jeg kan godt lide, at det sædvanlige forord er droppet og erstattet af re tankevækkende eksempler til belysning af historiefagets grundvilkår. Bogen er gennemillustreret med særlig vægt på de forskellige epokers arkitektur. Den er forsynet med såvel illustrerende som debatvækkende tekster, modeller og mange krydshenvisninger et godt bud på en grundbog for gymnasieundervisningen".
- Mogens Nørgaard i Noter

Køb bogen