Historiske hovedlinjer

Velkommen til historiske hovedlinjer

Bogen er bygget kronologisk op – fra antikken til foråret 2017 – og behandler de centrale udviklingslinier, hvor Danmarks, Europas og Verdens historie sættes i relation til hinanden, hvor fagets metoder eksemplificeres og hvor der omtales forskellige måder at periodisere på. Fagets kernestof er i centrum for fremstilllingen.