Historiske hovedlinjer

Åbn undermenuer...

Oversigt over bogen og over teksternes temaer:

De tilhørende tekster følger i det store og hele den kronologiske opbygning. Teksterne er knyttet til hvert kapitel, dels med henblik på at uddybe fremstillingen, dels med henblik på at introducere nye vinkler på den pågældende periode og dels med henblik på at skabe mulighed for at tematisere stoffet i lange stræk uafhængig af kronologi.

Teksterne og de medfølgende spørgsmål kan f.eks. knyttes til temaer som vist på de følgende undersider du kan vælge ude i venstre side.