Skriv historie!

Skriv historie!

En brugsbog til elev og lærer om anvendelsen af skriftlighed i historiefaget på en ny og sammenhængende måde, der tilgodeser kernefagligheden og de studieforberedende skriftlighedskompetencer, akkurat som vi møder i DA-HI-opgaven, AT, og SRP

 

”Det fungerer super fint at lave skriftlige opgaver[…]. Det gør timerne mere alsidige og man får viden ind på en anderledes måde.”
Gymnasieelev, 3.g, dec. 2011

"[…] At kunne skrive og formidle historie er absolut en styrke for de unges anvendelse og forståelse af og for historien, og giver muligheder for fordybelse i faget, som ikke nødvendigvis kan opnås på anden måde.”
Fagkonsulent Lene Jeppesen, feb. 2012

”Man kan bruge sit mundtøj til meget, men når man skal strukturere en idé og forsøge at omsætte den i praksis, […], er det alt afgørende at have en notesblok ved sin side. […] Den der kan skrive, kan også tænke.” 
Adam Holm, historiker og journalist på DR, feb. 2012

 

Skriftlighed i gymnasiet ”genopstod” som bekendt med bilag 4 om Ny Skriftlighed 2010. Og det er der, som citaterne viser, MANGE, set fra historiefagets side, GODE grunde til. Reelle, formelle og almendannende. Skriftlighed tilfører nemlig faget, endnu mere, rygrad, idet det skrevne ord tillader os at fastfryse argumentationen et øjeblik, se den efter i sømmene; holder den indholdsmæssigt og holder den formmæssigt?

Skriv historie giver en perlerække af eksempler på, hvordan arbejdet med netop dette kan gribes an. Fra notatteknik og metodekendskab til udvikling af problemformulering og disposition til SRP. I bogens første fjerdedel præsenteres en ramme, hvori nogle få, centrale skriftlighedsbegreber introduceres: hvorfor skriver vi, hvordan skriver vi, samt endelig hvordan retter vi? Bogens resterende del følger tilrettelæggelsen og udviklingen af elevernes skriftlighedskompetencer fra 1.g til 3.g. Afsnittene og opgaveformuleringerne kan frit benyttes, som de optræder i bogen, eller de kan ses som skabelon, der kan anvendes af alle skoler, tilpasset aktuel progressionsplan i skriftlighed, samt egne undervisningsmaterialer.

Velvidende at skriftlighed som sådan ikke er spor ny, så er tanken med bogen og sitet her, der løbende opdateres med nye opgaver, samt IKT inspirerede genrer, at bekræfte skriftlighedens styrke som lærings- og dannelsesredskab, samt at lægge op til innovativ og kreativ dialog mellem elev og lærer, og mellem bogens brugere om hvorledes, vi fastholder en saglig argumentation i en dynamisk tidsalder. Bedst muligt!

God fornøjelse.
Heidi Funder, 2012