Forlaget Columbus

Brasilien

 • Figur 1.1 Prognose for den globale økonomiske udvikling
 • Figur 1.7 Den økonomiske vækst i Brasilien 1960-2010
 • Figur 2.1 Forbundsstaten Brasilien
 • Figur 2.2 Tre politiske systemer: Brasiliens, Danmarks og USA’s
 • Figur 2.3 Lovgivningsprocessen i Brasilien
 • Figur 2.4 Kerne- og marginalvælgere
 • Figur 2.5 Brasiliens politiske partier i et venstre-højre-spektrum efter valget 2010
 • Figur 2.6 Downs’ model
 • Figur 2.7 Molins model
 • Figur 2.8 Adfærdstrekanten
 • Figur 2.9 Brasilianske parlamentarikeres holdninger til forskellige økonomiske systemer
 • Figur 2.10 De vigtigste partier og deres placering på et højre-venstre-spektrum i hhv. 1990 og 2009
 • Figur 2.11 NGO'ernes placering i Habermas-trekanten
 • Figur 2.13 Returkommission-mekanismen
 • Figur 2.14 Støtte til demokratiet 2009. Spørgeskema-undersøgelse
 • Figur 2.15 Eastons model af det politiske system
 • Figur 3.2 Brasiliens eksport i 2011 fordelt på produkter og lande
 • Figur 3.3 Brasiliens eksport fordelt på hovedsektorer, pct. 1964-2011
 • Figur 3.4 ”Washington Consensus”-politikkens målsætning for Brasiliens økonomi
 • Figur 3.5 Toldsatser i udvalgte vækstøkonomier og OECD-lande, 2011
 • Figur 3.6 Forskellige grader af økonomisk (og politisk) integration
 • Figur 3.8 Den udvidede gravitationsmodel
 • Figur 3.9 Sammensætningen af Brasiliens eksport/import, pct.
 • Figur 3.10 Brasiliens vigtigste eksportmarkeder i 2010, pct.
 • Figur 3.11 Brasiliens import i 2010. De vigtigste leverandører, pct.
 • Figur 3.12 Offentlig långivning i pct. af den totale kreditgivning 2004-2010
 • Figur 3.13 Udviklingen i kursen for den brasilianske valuta (Real'en) i forhold til US dollars, samt
 • Figur 3.14 Vækst og investeringer i Brasilien i pct. af BNP (realvækst) 2002-2012
 • Figur 3.15 Udviklingen i BNP pr. indbygger 1990-2012. USD (løbende priser)
 • Figur 3.16 Udviklingen i Brasiliens samlede BNP 1990-2012. Mia. USD (løbende priser)
 • Figur 3.17 Inflationsudviklingen i Brasilien fra 1960-2012. Pct. pr. år.
 • Figur 3.18 Udviklingen i Brasiliens betalingsbalance fra 1982-2012
 • Figur 3.19 Udviklingen i Brasiliens offentlige nettogæld, 1995-2010, pct. af BNP
 • Figur 3.20 Belåningsniveauet i pct. af boligværdierne i forskellige lande
 • Figur 3.21 Andel af befolkningen i pct. i den arbejdsdygtige alder og prognoser herfor frem til 2050
 • Figur 3.22 Råvareprisindeks 2005-2012
 • Figur 3.23 Inflationsudviklingen og afvigelsen fra regeringens måltal 2004-2013
 • Figur 3.24 Udviklingen i Brasiliens strategier for industrialisering
 • Figur 3.25 Vigtige forhold, der begrænser ”erhvervsvenligheden” i Brasilien, pct. af svar
 • Figur 3.26 Porters diamant anvendt på Brasilien
 • Figur 3.27 Udviklingen i de udenlandske direkte investeringer i Brasilien 1982-2012
 • Figur 3.28 Kilder til elforsyningen i Brasilien 2011
 • Figur 3.29 Et estimat af de brasilianske olie- og gasreserver
 • Figur 3.30 Årlig afskovning i Amazonas-området. Km2
 • Figur 3.31 Prognose for BRIK-landenes henten ind på og overhaling af de ”gamle økonomier”
 • Figur 4.1 Ginikoefficienten i Brasilien 1981-2009
 • Figur 4.2 Indkomstfordelingen 2009 i Brasilien
 • Figur 4.3 Udviklingen i brasilianske mænds og kvinders erhvervsfrekvens, pct.
 • Figur 4.4 Udviklingen i gennemsnitligt antal gennemførte skoleår (voksne over 25 år)
 • Figur 4.5 Uddannelsesudgifter pr. studerende i US dollars
 • Figur 4.7 Udviklingen i andelen af analfabeter i Brasilien
 • Figur 4.8 Arbejdsløshedsudviklingen fra 2003 til 2012 (sæsonjusteret)
 • Figur 4.9 Den sociale mobilitet i Brasilien 2003-2014. Mio. mennesker
 • Figur 4.10 BNP pr. indbygger i Brasiliens fem regioner. 2009. I Reals.
 • Figur 4.11 Udviklingen i mordraten pr. 100.000 indbyggere fra 1980 til 2010
 • Figur 5.3 Det internationale politiske system i starten af 2010’erne
 • Figur 5.4 FN's struktur
 • Figur 5.7 ”Spaghetti bowlen” af de vigtigste frihandelsområder på det amerikanske kontinent
 • Figur 5.8 Udviklingen i Brasiliens eksport til hovedregioner i verden, 2002-2011
 • Figur 5.9 Udviklingen i eksport og import for udvalgte vækstøkonomier og udviklingslande
 • Figur 5.10 Fire linjer/målsætninger i USA's udenrigspolitik gennem tiden
 • Figur 5.11 Udviklingen i dansk varesamhandel med Brasilien. Dansk vareimport og -eksport i mia. kr.
 • Figur 5.12 BRIK-landenes andele af den samlede danske udenrigshandel i pct. og fordelingen på BRIK-l

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)