I krig igen

'I krig igen' henvender sig til alle interesserede, men er især lagt an på gymnasiets historieundervisning under gennemgangen af Danmarks internationale placering efter Den kolde Krig. Til det formål er der her på bogens hjemmeside udvalgt et større antal kilder og udarbejdet relevante problemstillinger, ligesom der her findes en omfattende litteraturliste.

Danmark har været involveret i seks krige siden murens fald i 1989 - efter en lang pause på 125 år. Bogen forklarer baggrunden for Danmarks nye internationale rolle, perspektiver til den anti-militaristiske fortid og introducerer begreberne 'nye krige' og aktivistisk udenrigspolitik. De seks krige tages op hver for sig - med hovedvægt på engagementet i den kontroversielle Irak-krig fra 2003 og den igangværende krig i Afghanistan. Også Danmarks beskedne krigsdebut med udsendelsen af korvetten Olfert Fischer til Golfen i 1990-91 og 1990'ernes efterfølgende store indsats i eks-Jugoslavien belyses. Et særligt kapitel er helliget en diskussion  af humanitære interventioner med udgangspunkt i den danske deltagelse i aktionerne i Kosovo i 1999 og Libyen 2011.