Jagten på kemikalierne

Krydsord: Mode og junk - hormonforstyrrende stoffer i hverdagen

OBS!

Vær opmærksom på at nogle svar indeholder flere ord. I krydsordet skrives svaret uden mellemrum.

Vandret:

 • 3: Hvilken instans ville Danmark være blevet stillet for, hvis ikke vi havde trukket forslaget om forbud mod ftalater tilbage? (2 ord - uden bindestreg)
 • 8: Hvad udarbejder Miljøstyrelsen, hvis de gerne vil have et EU-forbud mod et eller flere kemikalier?
 • 11: Hvem fremlagde en rådserklæring med en klar henstilling til Kommissionen om at overholde EU-lovgivningen og EU-traktaten med hensyn til at fremlægge kriterier for hormonforstyrrende stoffer? (2 ord)
 • 12: Hvilken miljøorganisation står bag kampagnen 'The Detox Catwalk'?
 • 14: Hvad kalder man den gruppe af stoffer, man er bekymret for kan påvirke vores hormonsystem?
 • 15: Hvilket erhvervs omkostninger ved indførelse af kriterier for hormonforstyrrende stoffer skulle ifølge EU-kommissionens arbejdsplan 'Roadmap for defining criteria' kortlægges?
 • 16: Hvad kalder man den gruppe folkevalgte, der arbejder i Europa-parlamentet?

Lodret:

 • 1: Hvem efterspurgte en rapport fra industrien, som skulle kortlægge udgifterne ved, at de hormonforstyrrende stoffer bliver fjernet eller begrænset? (2 ord - uden bindestreg)
 • 2: Hvem fremlagde i 20166, sammen med den danske miljøstyrelse, et forslag om at forbyde produkter, der indeholder fire specifikke ftalater? (3 ord)
 • 4: Hvad hedder de kemikalier, man bruger til at gøre plastik blødt med?
 • 5: Hvilken gruppe af interessenter var primært imod det danske forslag om et nationalt forbud mod brugen af ftalater?
 • 6: Hvem var miljøminister, da Danmark forsøgte at indføre et forbud mod ftalater? (2 ord)
 • 7: Hvem står bag rapporten 'The Cost of Inaction' fra 2014? (2 ord)
 • 9: Hvilken afdeling i Kommissionen er ansvarlig for EU's miljølovgivning? (2 ord)
 • 10: Hvad hedder den kommenteringsproces, der blev gennemført i Kommissionen i forbindelse med udgivelsen af 'Roadmap for defining criteria'?
 • 13: Hvilket land lagde sag an mod EU-kommissionen, som følge af at de ikke havde fremlagt kriterier for hormonforstyrrende stoffer i tide?

Du er her: Mode og junk - krydsord

Fra losseplads til genbrug - krydsord

Klodens nye plage - krydsord