Jagten på kemikalierne

Lærervejledning til brug af ”EU og jagten på kemikalierne”

”EU og jagten på kemikalierne” har til formål at konkretisere undervisningen i EU-stof på samfundsfag A-niveau, så eleverne kan se relevansen af den – til tider – teoritunge gennemgang af kernestoffet i EU. Helt konkret er dette materiale tiltænkt at dække:

Kernestof:

  • Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politisk systemer i Danmark og EU.

Faglige mål:

  • Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

Det er ikke tanken, at materialet nødvendigvis skal bruges fra ende til anden. Endvidere kan dette materiale ingenlunde dække et helt undervisningsforløb i EU. Tværtimod er stoffet tænkt som en måde at bringe teoretisk viden om EU i spil for eleverne på med et fokus på et konkret og vigtigt policyområde i EU: kemikalie- og miljøpolitik.

Denne vejledning giver et bud på, hvordan materialet kan bruges i et undervisningsforløb om EU. I denne vejledning antages det, at der forinden og/eller sideløbende er arbejdet med grundlæggende kernestof om EU. Konkret er der taget udgangspunkt i en sideløbende læsning af Hans Branners ”Det politiske Europa” (Forlaget Columbus, 2017, 3. Udgave), men andre grundbøger i EU kunne også supplere dette korte caseforløb på meningsfuld vis. Dette undervisningsmateriale vil derfor hovedsagelig bidrage med empirisk indsigt i dette konkrete policyarbejde i EU.

Nedenstående modulplan er tænkt som at kunne afslutte et forløb i EU på A-niveau, men kan ligeledes fungere som enkeltstående moduler i løbet af ethvert EU-forløb på henholdsvis B- og A-niveau.

Modul 1: Hormonforstyrrende stoffer

Modul 2: Cirkulær økonomi

Modul 3: Plastik