Jagten på kemikalierne

Modul 1: Jagten på kemikalierne!

Dagsorden og arbejdsformer

1) Fælles gennemgang i klassen – hvad er miljøpolitik, og hvorfor er dette interessant at studere i en EU-kontekst frem for blot i national kontekst? (10 minutter)

2) Eleverne løser i par krydsogtværsen til dagens opgave og diskuterer i denne forbindelse nøglebegreberne. (15 minutter)

3) Lærergennemgang af de væsentligste pointer fra dagens lektie samt diskussion af væsentlige spørgsmål i plenum i klassen. (20 minutter)

---------- Mulighed for 5 minutters pause ----------

4) Direktiv eller forordning? (10 minutter)

I par diskuteres det, hvilke fordele der er ved at indføre EU-love som henholdsvis forordning eller direktiv. Herunder bedes eleverne specifikt tage til stilling til, hvornår de to lovgivningsmuligheder giver mening inden for miljøpolitikken.

5) Et dyk ned i miljøpolitikken (30 minutter)

Klassen deles i grupper a tre. Disse grupper deles derefter ind i tre dele (for eksempel 3x3 elever til hvert punkt)

Hold 1:

  • Undersøg og diskutér med udgangspunkt i ovenstående boks, hvordan og hvorfor nyere forskning kan spille ind i for eksempel Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens EU-arbejde?
  • Undersøg og diskutér, hvordan EU-medlemslandene kan samarbejde om fælles indspil til EU-lovgivning.

Hold 2:

  • Diskutér, hvordan EU’s regler spillede ind i den procedure, der var omkring et dansk forbud mod fire ftalater?
  • Diskutér miljøorganisationernes og industriens interesser i det nationale forbud. Hvad kan fortalernes og modstandernes argumenter være? 
  • Hvad ændrede sig, så forslaget alligevel kunne genstilles i 2016?

Hold 3:

  • Undersøg og diskutér, hvad forskellen er på en delegeret retsakt og en gennemførelsesretsakt.
  • Undersøg, hvordan holdningen er til de foreslåede kriterier for hormonforstyrrende stoffer blandt de forskellige EU-medlemslande. Hvad kan årsagen være til, at forskellige medlemslande har vidt forskellige holdninger?

Læreren bakker op i det opsøgende arbejde, hvor der findes materiale og eksempler online, der kan belyse de respektive opgaver.

Resultaterne fremlægges i matrixgrupper i starten af næste modul.

Lektie og materiale

Forudsat kendskab til kernestof: EU’s institutioner og lovgivningsprocessen i EU kan læses i ”Det politiske Europa, 3. udgave” (Branner, 2017): 34-44 og 77-84.

Lektie til modulet: Introduktionen til materialet ”EU og Jagten på kemikalierne” samt ”Mode og junk – hormonforstyrrende stoffer i hverdagen”.

Modul 2: Cirkulær økonomi

Modul 3: Plastik