Jagten på kemikalierne

Modul 3: Plastik

Dagsorden og arbejdsformer

1) Plenum-præsentation fra udvalgte/tilfældige grupper samt opfølgende spørgsmål fra klassen (20 minutter)

2) Rollespil om plastikpolitik i EU – forberedelse (40 minutter)

Gå i grupper, som repræsenterer 1) industrien, 2) miljøorganisationer og 3) EU-parlamentarikere fra forskellige politiske grupper (deles i to grupper: grønne og liberale) og 4) en EU-kommissær

Casen: Der er kommet ny forskning, der viser, at mikroplastik er langt mere sundhedsskadeligt end først antaget. Spørgsmålet er: Skal dette give anledning til ny eller strammere lovgivning, eller er det op til forbrugerne selv at vælge?

Eleverne får nu 40 minutter til at forberede sin(e) holdning(er) og argumenter – dette gælder for gruppe 1), 2) og 3). Gruppe 4) læser ligeledes op på emnet og diskuterer, hvordan de vil forholde sig til input fra de tre andre aktører.

3) Rollespil – debat i plenum (30 minutter)

Hver gruppe får 2-3 minutter til at fremlægge sin holdning og sine hovedargumenter. Dernæst er der åben debat i plenum i cirka 15 minutter. Afslutningsvis går gruppe 4) uden for døren og beslutter på baggrund af debatten, hvilket skridt de vil tage herfra.

Lektie og materiale

Forudsat kendskab til kernestof: EU’s institutioner og lovgivningsprocessen i EU kan læses i ”Det politiske Europa, 3. udgave” (Branner, 2017): 34-44 og 77-84. Med fordel kan side 121-126 også læses inden dagens modul.

Lektie til modulet: Forbered præsentation af produktbeskrivelse. Læs ”Klodens nye plage – plastik”.

Modul 1: Jagten på kemikalierne!

Modul 2: Cirkulær økonomi