Mellemøsten under forandring

„Det arabiske forår“ har været anledningen til at skrive denne bog, og „forårets“ baggrund og perspektiver spiller da også en vigtig rolle i denne bog. Men den sigter bredere, for der er en række andre spændende temaer knyttet til Mellemøsten og Nordafrika (på engelsk MENA):

Irans atom(våben)program, Israels bosættelser og fortsatte undertrykkelse af palæstinenserne, Qatars og De Forenede Arabiske Emiraters diversificering af deres økonomier væk fra rollen som rentierstater, Iraks opløsning osv.

Bogen kommer hele vejen rundt om MENA-landene i de fire fag-områder: politologi, økonomi, sociologi og international politik, og forfatterne har lagt vægt på at præsentere og anvende samfundsfaglige teorier og begreber inden for de fire områder.