Mellemøsten under forandring

Åbn undermenuer...

Arbejdsspørgsmål og opgaver til kapitel 1

1) Hvad forstår man ved ”Det arabiske forår”?

2) Hvorfor var Vesten især i starten tøvende over for ”Det arabiske forår”?

3) Hvilke forskelle er der mellem MENA, Den arabiske verden og Den muslimske verden?

4) Nævn 3 faktorer, der skaber sammenhæng i Den arabiske verden.

5) Hvordan kan man definere begrebet imperialisme?

6) I afsnittene 1.2, 1.3 og 1.4 behandles 5 større imperialistiske projekter i MENA: Den arabiske ekspansion, Korstogene, Mongolstormen, Osmannerriget og den europæiske imperialisme (den britiske og franske) efter 1. verdenskrig.

a. Find for hver af disse 5 ekspansionsbølger ud af: Årsager til ekspansionen (både kausalforklaringer og motiv-forklaringer)? Hvordan blev de erobrede områder behandlet? Hvorfor gik de opbyggede imperier i opløsning? Og hvilke konsekvenser fik ekspansionerne for eftertiden?
Opstil de fundne resultater i dette skema (downloades).

b. Sammenlign årsagerne til de 5 imperialistiske forløb – find både ligheder og forskelle. Overvej, om man på baggrund af lighederne kan opstille en model til forklaring af imperialisme.

c. Angående behandlingen af de erobrede områder: Skiller den arabiske og den osmanniske ekspansion sig ud fra de tre andre?

d. Sammenlign årsagerne til de 5 imperiers opløsning.
I figur 5.20 (side 118) er Kennedys hegemoniteori opstillet. Giv en vurdering af, hvilke af de 5 imperiers opløsning der er eksempler på ”imperial overstretch”.

e. Overvej, hvilke af de 5 ekspansioner der har haft størst betydning for nutidens sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold.

7) Palæstina-området:

a. Hvilke 3 modstridende aftaler om Mellemøsten indgik England og Frankrig under 1. verdenskrig?

b. Hvilke konsekvenser fik disse aftaler for den senere udvikling i Palæstina-området?

c. Hvordan adskiller den jødiske imperialisme i Palæstina-området sig fra den britiske og franske?

8) Figur 1.4:
Op mod 1. verdenskrig var der i Europa 2 stormagtsgrupper: Triple-ententen (Storbritannien, Frankrig og Rusland) og Triple-alliancen (Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien). Overvej, hvorfor stort set kun Storbritannien og Frankrig – og ikke de andre stormagter – har haft kolonier i MENA. Her skal du inddrage din viden om ”Den imperialistiske epoke” 1870-1914 og især resultaterne af 1. verdenskrig.