Migration - en verden i bevægelse

Åbn undermenuer...

Kapitel 1

I bogens første kapitel holdes migrantens virkelighed op mod elevens – og den almindelige danskers – erfaringer med det fremmede, det vil som oftest være som turist.

Migration (i absolutte tal) og turisme vinder frem, ofte side om side, men som parallelle verdener, der ignorerer hinanden. Kapitlet skelner mellem de forskellige typer af migranter:

Hvor kommer de fra? Hvor skal de hen? – og det kommer ind på de forhold, som specielt gælder for flygtninge og expats, og på de nye udviklingstendenser fra indvandringen til USA og Europa.

Materiale