Migration - en verden i bevægelse

Åbn undermenuer...

Kapitel 4

På det individuelle plan er migration ofte en nøgle til succes og fremskridt, ellers ville den ikke eksistere.

De store uligheder mellem lande er garant herfor. Kapitlet gennemgår de typiske migrationsfaser ved migrantens udvandring fra landdistrikter i udviklingsland til by i industriland samt faserne ved etablering af et etnisk mindretal i et modtagerland.

Over tid vil tendensen være, at indvandrere integrerer sig, og deres efterkommere opsluges af det nye samfund.

Kapitlet ser på spørgsmål som assimilation, integration, gensidig kulturel påvirkning mellem indvandrere og modtagerland, minoritetsdannelse og transnationale kulturer.

Materiale

Videoklip til kapitel 4

Videoklip 1: Se uddrag fra den danske dokumentarfilm "Migranterne". Videoklippet handler om en boliviansk indvandrer i Argentina og hans børn (s. 100 i bogen)