Migration - en verden i bevægelse

Åbn undermenuer...

Kapitel 5

I kapitel 5 ser vi på bagsiden af migration, som ofte præger debatten om emnet i udviklede lande.

Den almindelige, gnidningsløse integration af millioner af nye borgere i USA og Europa giver ikke anledning til de store avisoverskrifter. Det gør omvendt sociale optøjer og enkeltpersoners voldshandlinger eller religiøs fanatisme.

Men de daglige sociale problemer for indvandrere og deres efterkommere i de boligmæssige ghettoer, i ressourcesvage uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser med hårde vilkår, gøres alt for sjældent til objekt for debat. Måske fordi indvandrere udgør en lille del af vælgermassen, idet mange er uden stemmeret, og andre afstår fra at bruge den. 

Materiale