Migration - en verden i bevægelse

Åbn undermenuer...

Kapitel 6

I kapitel 6 ser vi på den sikkerhedsmæssige dagsorden, som migrationsdebatten stadig oftere kredser om.

- Hvad er forholdet mellem migrantens personlige sikkerhed, og den sikkerhed de velbjærgede stater og befolkninger kræver i form af opretholdelsen af landegrænser?

- Udgør indvandrere fra anderledes kulturer en trussel mod samfundenes sammenhængskraft? 

- Hvordan er der overhovedet opstået en „sikkerhedsgørelse“? Hermed tænkes på koblingen mellem indvandrere, som rejser et sted hen for at få bedre muligheder, og påståede trusler mod staters sikkerhed.

- Er der risiko for en umenneskeliggørelse af migranter i den offentlige debat, når man undertiden omtaler dem som et „affaldsproblem“ frem for som en ressource?

Materiale

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgave 1:
Undersøg ved hjælp af fx. Infomedia, hvilke begivenheder der siden august 2015 hos mange har skabt oplevelsen af, at migrationen har medført en krise for de europæiske lande, herunder Danmark.
Undersøg, bl.a. ved hjælp af udvalgte avisartikler eller de politiske partiers hjemmesider, centrale holdninger og argumenter i den danske debat om flygtninge- og indvandrere.
Lav en retorisk og/ eller diskursiv analyse af forfatterens fremstilling i kapitel 6 af de centrale temaer i debatten. Vurdér hans fremstilling i forhold til de holdninger og argumenter i debatten, som I har fundet.

Arbejdsopgave 2:
Diskuter tabel 6.1.: "Fremmedfjendske partier vinder frem i Europa”. Er betegnelsen “fremmedfjendske partier” rimelig og dækkende for de partier, der nævnes i tabellen? Find materiale på nettet om partierne til at underbygge jeres argumenter. Diskuter i forbindelse hermed, om det er rimeligt og om det kan begrundes i det materiale, I har fundet, at placere Dansk Folkeparti sammen med bl.a. det græske nynazistiske parti Gyldent Daggry?