Terrorens mange ansigter

Terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon den 11.9.2001 fik de store overskrifter frem i alverdens medier. Mange havde den fornemmelse, at der var sket noget afgørende nyt og grænseoverskridende noget uhyrligt og uhyggeligt - og at verden aldrig nogensinde ville blive den samme igen. Men det var ikke første gang i historien, at terrorisme blev brugt som middel i en konflikt. Og det er desværre nok heller ikke sidste gang.

Terrorens mange ansigter prøver at sætte terrorhandlingerne den 11.9. 2001 i perspektiv ved at se på tidligere terroraktioner: i Mellemøsten, i Nordirland, i Vesttyskland og i USA selv.

Det er bogens hensigt at give bogens brugere nogle analyseredskaber i forbindelse med f.eks. historie og eller/samfundsfagsundervisningen i folkeskolens afgangsklasser, hf eller gymnasiet i 1. og 2.g. Arbejdet med disse redskaber og konkrete cases vil forhåbentligt give eleverne en dybere forståelse for terrorismens forskelligartede baggrund, mål og midler på såvel nationalt som internationalt plan.

Yderligere lægger bogen i sit afslutningskapitel op til en række centrale diskussioner: Hvad betyder kampen mod terrorismen f.eks. for demokratiet? I hvor høj grad kan man gå på kompromis med grundlæggende retsprincipper i forsvaret af samfundet mod terrorismen?

Til viderearbejde med emnet Terrorisme kan du på denne side finde litteraturhenvisninger og links til forskellige relevante hjemmesider.

Bogens forfatter er 32 år, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og projektansat på Berlingske Tidende. Hun har gennem flere år beskæftiget sig med spørgsmål om terrorisme og de såkaldte slyngelstater. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende bogen og dens temaer. Eller hvis du har lyst til at få hende ud til foredrag eller lignede, er du velkommen til at kontakte hende på: pia@pinkowsky.dk