USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Velkommen til bogens hjemmeside

USA’s udfordringer er en grundbog til undervisning i samfundsfag på A- og B-niveau, men også
kultur- og samfundsfagskursister kan give sig i kast med analyser af USA’s politiske system, økonomiske tilstand, velfærdsmodel, sammenhængskraft, udenrigspolitik og internationale rolle. 

Bogen er bygget op omkring 5 tematiske kapitler, hvor kernestoffet træder tydeligt frem. 
Hvert af disse 5 tematiske kapitler har desuden hjemme i en af samfundsfagets discipliner (international politik, politik, sociologi og økonomi), hvilket skal gøre det nemmere for eleverne at anvende deres faglige viden om USA direkte på deres konkrete arbejde med det amerikanske samfund.

Bogen rummer et righoldigt supplerende stof om amerikanske samfundsforhold, og i alle kapitler kommer samfundsfaglige begreber og teorier i anvendelse.