USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Faglige mål

De fem kapitler i bogen er alle bygget op om forskellige temaer. Disse temaer er udvalgte dels for at give eleverne en grundig introduktion i det amerikanske samfund og Amerikas internationale rolle i verden dels understøtte elever og lærers muligheder for at arbejde med de samfundsfaglige mål og kerne- og supplerende stof.

I selve bogen er der et righoldigt supplerende materiale omkring amerikanske samfundsforhold, men vi har i forbindelse med bogens hjemmeside udarbejdet masser af øvelsesopgaver, der henviser til og introducerer til supplerende stof.

Nedenfor er link til fem skematiske oversigter, der tydeliggør, hvilke faglige mål og hvilket kernestof (samfundsfag A), som vi mener, kommer i spil når man læser bogen USA's udfordringer og arbejder med bogens hjemmeside (tjek-på-lektien, øvelsesopgaver, projektopgaver osv).