USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

1.1 Hvad er USA?

Øvelsesopgaver

 • Hurtig skriveøvelse (ca. 2 min.) ”Hvad fascinerer dig eller hvad kan du godt lide ved USA?”
 • Hurtig skriveøvelse (ca. 2 min.) ”Hvad frastøder dig ved USA eller hvad kan du ikke lide ved USA?”
 • Rangorden de ting som du godt kan lide ved USA – med begrundelser naturligvis!
 • Rangorden de ting som du ikke kan lide ved USA – med begrundelser naturligvis!
 • Hurtig skriveøvelse (ca. 2 min.) ”Hvad fascinerer dig eller hvad kan du godt lide ved Danmark?”
 • Hurtig skriveøvelse (ca. 2 min.) ”Hvad frastøder dig ved eller hvad kan du ikke lide ved Danmark?”
 • Rangorden de ting som du godt kan lide ved Danmark – med begrundelser naturligvis!
 • Rangorden de ting som du ikke kan lide ved Danmark – med begrundelser naturligvis!
 • Gå sammen med en makker og foretag en hurtig men systematisk sammenligning (komparativ analyse) af jeres individuelle resultater. Viser sammenligningerne fx at I fascineres af de samme ting ved USA og Danmark, at I frastødes af de samme ting ved USA og Danmark, at I er enige om de forskellige rangordninger, som I har udarbejdet, at I begge synes det var nemmere at skrive noget omkring USA end Danmark – eller var I stort set uenige om det hele?
 • Udarbejd i klassen en fælles figur om hvad der fascinerer og frastøder ved henholdsvis USA og Danmark.

1.1.1 De store forskelles land

Tjek på lektien

 • Hvor mange delstater består USA af?
 • Er USA verdens største, tredjestørste eller femtestørste land (geografisk)?
 • I hvilken delstat er USA's 44. præsident Barack Obama født? 
 • Hvad vil det sige, at USA er et heterogent land?
 • Hvad viser tekstboks 1.1?
 • Hvad hedder USA's hovedstad og hvor ligger den?
 • Hvor i USA (geografisk) bor mange af de velstillede amerikanere?
 • Hvor i USA (geografisk) bor mange fattige amerikanere?

Øvelsesopgave

 • I gruppen skal I starte med at opliste forskelle på delstater i USA. I den forbindelse kan I bruge oplysninger fra bogens afsnit 1.1.1 men I skal også indhente yderligere informationer ved at bruge internettet eller andet materiale. I må meget gerne tænke kreativt, I kunne f.eks. undersøge antallet af biografer, skilsmisser, flest fødsler, flest drab, største population osv. Det står jer frit for. Det eneste krav er, at det skal fremgå meget tydeligt, hvorledes de delstater I kigger på, afviger fra andre. Udarbejd derfor et skema (I skal selv lave skemaet) som kan hjælpe jer til at systematisere og tydeliggøre forskellene. Diskuter, hvordan det kan være, at der er disse forskelle mellem de delstater, som I undersøger. 
 • Øvelsen afrundes med en fælles opsamling i klassen.

1.1.2 Rust og bibelbæltet

Tjek-på-lektien 

 • Hvad står betegnelsen rustbæltet for?
 • Hvad står betegnelsen bibelbæltet for?
 • Hvilken religiøs trosretning er den største i USA?
 • Hvilken amerikansk delstat er den mindst troende?
 • Hvad kaldes den kristne organisation, som har en betydelig politisk indflydelse?
 • I USA tror ca. 82 % på Gud – hvor mange tror på Gud i Danmark?  

Øvelsesopgaver

 • Diskuter med din sidemand, hvorfor amerikanerne er langt mere religiøse end f.eks. danskere. I diskussionen må I gerne medtage det forhold, at kirke og stat er adskilt i USA – mens det i Danmark forholder sig omvendt.  
 • Brug din sociologiske viden! Ved hjælp af begreber som primær og sekundær socialisering (de normer og værdier som individet indoptager og internaliserer i de to socialisationsarenaer) sociale roller og sociale grupper, skal du forsøge at lave en enkelt model, der kan illustrere hvorfor religion muligvis har en større betydning i det amerikanske samfund frem for det danske. 
 • Undersøg Detroit! En af rustbæltets historiske industrikraftcentre og hovedsæde for store dele af den amerikanske bilindustri har været byen Detroit i delstaten Michigan. Men hvordan går det egentligt med Detroit? Brug de nedenstående links til at undersøge sundhedstilstanden i byen. 

 • Diskuter fordele og ulemper i klassen ved at leve i et samfund, hvor religion spiller en betydningsfuld rolle for det enkelte individs liv. Husk at komme med konkrete eksempler på fordele og ulemper i klassediskussionen. I diskussionen kan I fx tage stilling til, om I tror, at den massive økonomiske krise vil styrke det religiøse element i det amerikanske samfund eller snarere vil føre til det modsatte.